Logotype

OX2 kommenterar Energipolitiska propositionen: Välkomnar besked om nätutbyggnad, men mer behövs

mars 19, 2024, 13:55
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Idag presenterade regeringen den energipolitiska inriktningen. Där fanns flera positiva besked och OX2 uppskattar regeringens systemperspektiv. Regeringen konstaterade också att vind- och solkraft är de enda energislag som kan byggas ut för att snabbt möta den ökade efterfrågan. Men för att branschen ska kunna möta den efterfrågan krävs fler beslut.

Svensk basindustri pekar på att Sverige måste bygga ut 70 TWh elproduktion – hälften av dagens produktion – redan till 2030. Det är en omfattande utbyggnad som måste till på kort tid. Klarar vi inte det finns en verklig risk att svensk industri inte står sig i den internationella konkurrens­en eller tvingas flytta utomlands. Därför är det bra att regeringen avser sätta upp mål och kontrollstationer på vägen till 2045, med start 2030. Det var också positivt att regeringen meddelade att de avsåg förenkla och effektivisera tillståndsprövningen av elnät.

- Det fanns flera positiva inslag i regeringens inriktning men vi saknar åtgärder här och nu. 2030 är bara sex år bort och den här typen av projekt tar tid. Det brådskar därför med besked om hur en utbyggnad av de mest kostnadseffektiva och snabba energislagen ska främjas, säger Hillevi Priscar, Sverigechef OX2. 

Regeringen konstaterade också att vind- och solkraft är de enda energislagen som kan byggas ut för att snabbt möta den ökade efterfrågan. Däremot saknades förslag på hur det skulle gå till. Idag får 70 procent av alla nya projekt avslag hos kommunerna. Om utbyggnaden ska öka så vi klarar att nå målen för 2030 krävs en medveten politik. OX2 hade till exempel velat se förslag om incitament till kommunerna och besked kring de havsbaserade projekt som är färdigberedda på regeringens bord.

- Det är positivt att regeringen har ett systemperspektiv på energifrågan, men låt oss inte låsa in oss i gamla lösningar. Vi ser fram emot att bidra med lösningar för att skapa framtidens baskraft, där förnybara energislag kan kombineras med till exempel energilagring och gasturbiner, säger Hillevi Priscar, Sverigechef OX2.