Logotype

Sandvikens kommun röstar ja till vindparken Galmsjömyran

mars 19, 2024, 10:15
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Igår röstade kommunen för att ge klartecken för OX2:s vindpark Galmsjömyran utanför Sandviken. Vindparken kommer att producera nästan lika mycket som 40 procent av dagens elbehov i Sandvikens kommun och vara ett viktigt tillskott i en växande region.

Vindparken Galmsjömyran ligger 20 kilometer väster om Sandviken, på gränsen till Falu kommun. Den består av 17 turbiner om totalt runt 130 MW och beräknas producera runt 360 GWh. Vindparken kommer att bidra med fossilfri el stärker den lokala industrin som i sin tur skapar arbetstillfällen, ökar skatteintäkter och bidrar till regionens klimatmål. Projektet kommer även att ge intäktsdelning till närboende, vindupptagningsersättning, bygdepeng och insatser för att stärka den biologiska mångfalden.

- Vi är glada över att ha fått kommunens förtroende att fortsätta utveckla Galmsjömyran. Nu vill vi säkra att projektet kan byggas med så liten påverkan som möjligt och att vi genom lokala samarbeten kan se till att anläggningen bidrar till att stärka den biologiska mångfalden. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med kommunen och andra lokala krafter genom hela projektet, säger Carl Hylander, regionchef på OX2.

Projektet drivs i samarbete mellan OX2 och Njordr. Storleken på projektet har efter samråd minskats ned från 40 till 17 verk och skyddszonen för fåglar har utökats. Nu återstår Länsstyrelsens hantering av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Vindparken beräknas kunna driftsättas 2028.