Logotype

Vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen färdigbyggda

maj 12, 2020, 10:13
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har byggt klart det sk. Valhallaprojektet som består av Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker med totalt 85 vindkraftverk (366 MW) och överlämnat dessa till ägarna.

Valhalla är OX2:s hittills största projekt och ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten i norra Europa.

OX2 byggde vindparkerna i en totalentreprenad. Byggnationen påbörjades vintern 2017/2018 och slutfördes i början av 2020. OX2 har fortsatt uppdrag att förvalta anläggningarna.

rojekt Valhalla byggdes på totalentreprenad och överlämnades till Aquila Capital våren 2020.

Läs mer om Valhalla projektet

Gjutning av vindkraftsfundament i projekt Valhalla.