Logotype

Solenergi

Bonnarp PV

Klippan, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Klippan
Driftstart
2028
Produktion
68 GWh
Kapacitet
68 MW

Om projekt­et

OX2 utvecklar en storskalig markbaserad solpark utanför Ljungbyhed i Klippans kommun, i samverkan med den berörda markägaren. Fullt utbyggd kommer solparken varje år kunna producera cirka 68 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållsel för omkring 14 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag av fossilfri el till elprisområde 4 som är i behov av mer elproduktion. Anläggningen förväntas vara driftklart under 2028. OX2 ansöker om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för den planerade solparken.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Klippan
Driftstart
2028
Produktion
68 GWh
Kapacitet
68 MW

Vad händer i projekt­et? 

För närvarande pågår arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan för att lämna in ansökan om frivilligt miljötillstånd under första kvartalet 2024. Förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området har tagits fram under 2023 och delvis under 2024, därefter har de arbetats in i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Tillståndsprocessen inleddes i januari 2023 genom samråd med länsstyrelsen och kommunen. Samråd med allmänheten hölls som öppet hus den 30 mars 2023 på Söderåsens Resort i Ljungbyhed Park. Vi vill tacka alla som kom dit och lämnade värdefulla synpunkter till oss för det fortsatta arbetet. Affischerna samt samrådsunderlaget hittar du under fliken »Dokument« ovan. Structor Miljöpartner AB bistår OX2 i tillståndsprocessen. 

 

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Bonnarp PV

Projekt­ledare
Henrik Gauffin

+46 761 27 28 80
henrik.gauffin@​ox2.com