Logotype

Solenergi

Bonnarp PV

Klippan, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Klippan
Driftstart
2028
Produktion
70 GWh
Kapacitet
70 MW

Om projektet

OX2 utvecklar en storskalig solpark utanför Ljungbyhed i Klippans kommun, i samverkan med den berörda markägaren. När solparken är färdigbyggd kommer den varje år kunna producera cirka 70 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållsel för omkring 14 000 hus. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag av fossilfri el till elprisområde 4 som är i behov av mer elproduktion. Anläggningen förväntas vara driftklar under 2028. OX2 ansöker om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för den planerade solparken.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Klippan
Driftstart
2028
Produktion
70 GWh
Kapacitet
70 MW

Vad har hänt i projektet?

Tillståndsprocessen inleddes i januari 2023 genom samråd med länsstyrelsen och kommunen. Samråd med allmänheten hölls som öppet hus i mars 2023 på Söderåsens resort i Ljungbyhed Park. Vi vill tacka alla som kom dit och lämnade värdefulla synpunkter till oss för det fortsatta arbetet. Affischerna samt samrådsunderlaget hittar du under fliken "Dokument". Structor Miljöpartner AB bistår OX2 i tillståndsprocessen.

Under andra halvan av 2023 och i början av 2024 togs miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan fram. Förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projektområdet har genomförts under 2023 och 2022, därefter har de arbetats in i miljökonsekvensbeskrivningen.

I mars 2024 lämnades en ansökan om frivilligt miljötillstånd in till länsstyrelsen i Skåne. Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen som ingår som en del av ansökan finns att läsa längre ner på denna sida under fliken »Dokument«.

Det fortsatta arbetet

När miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen bedömer att ansökan är att betrakta som komplett, så kommer man att kungöra detta. Efter kungörelse finns möjlighet för den som önskar att lämna synpunkter på ansökan direkt till länsstyrelsen.

OX2 kommer att få möjlighet att bemöta eventuellta inkomna synpunkter. Därefter kommer länsstyrelsen handlägga och besluta om projektet får byggas. OX2:s bedömning är att länsstyrelsens beslut kan förväntas komma sommaren 2025.

Parallellt med tillståndsprocessen fortgår OX2:s arbete med att planera och projektera anläggningen. Vi för också en dialog med nätbolaget Kraftringen AB angående anslutningen av solparken till elnätet.

Dialog och lokal samverkan

Vi på OX2 värdesätter en nära och kontinuerlig dialog med er som bor och verkar nära den planerade solparken. Ni kan området bäst och sitter inne på mycket information som kan hjälpa oss att utforma solparken på bästa möjliga sätt.

Även om samrådsprocessen är avslutad är ni alltid välkomna att höra av er till oss med eventuella frågor, synpunkter och förslag. Vi tar även tacksamt emot alla tankar och förslag på hur vi på OX2 kan samverka med lokalsamhället i och kring vårt projektområde.

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Bonnarp PV

Projektledare
Henrik Gauffin

+46 10 186 30 43
henrik.gauffin@​ox2.com