Skarpen

Ljusdal, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ljusdal
Produktion
650-800 GWh

Om projektet

OX2 har under 2021 lämnat in tillståndsansökan för att bygga en vindpark cirka 35 km nordväst om Ljusdal vid berget Skarpen, Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

Under 2019-2020 genomfördes samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskat ner från 30 till 23 stycken.

Vad händer just nu?

MKB lämnades in under 2021 tillsammans med tillståndsansökan till länsstyrelsen i Dalarna, som handlägger miljöprövningsärenden för Gävleborgs län.

OX2 har för projekt Skarpen ökat bygdepengen till 1 procent av bruttointäkten och är i dialog med närliggande byföreningar. Detta är ett pågående arbete och målsättningen är att forma strukturen med respektive förening under året.

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta OX2:s projektledare Kristina Jämting.

Samråd

De synpunkter som kom in under samrådsprocessen redovisas i samrådsredogörelsen och där finns även OX2:s svar och vidare hantering i projektet. Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram och båda dokumenten finns för nedladdning under Projektdokument längre ner på sidan.

Vissa bilagor till MKB är belagda med sekretess med hänvisning till personuppgifter och artskydd. I övrigt är hela tillståndsansökan en offentlig handling som kan begäras ut från länsstyrelsen i Dalarna. Det går även bra att höra av sig till oss på OX2 om det finns intresse av att ta del av material utöver det som finns tillgängligt här.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ljusdal
Antal turbiner
23
Höjd
280 m
Produktion
650-800 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Skarpen

Projektledare
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com