Logotype

Landbaserad vindkraft

Skarpen

Ljusdal, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ljusdal
Produktion
650-800 GWh

Om projekt­et

OX2 har under 2021 lämnat in tillståndsansökan för att bygga en vindpark cirka 35 km nordväst om Ljusdal vid berget Skarpen, Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

Under 2019-2020 genomfördes samråd och olika utredningar gällande projekt­et. Utifrån detta har projekt­et anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskat ner från 30 till 23 stycken.

Vad händer just nu?

MKB lämnades in under 2021 tillsammans med tillståndsansökan till länsstyrelsen i Dalarna, som handlägger miljöprövningsärenden för Gävleborgs län.

OX2 har för projekt­ Skarpen ökat bygdepengen till 1 procent av bruttointäkten och är i dialog med närliggande byföreningar. Detta är ett pågående arbete och målsättningen är att forma strukturen med respektive förening under året.

Har du frågor om projekt­et är du varmt välkommen att kontakta OX2:s projekt­ledare Kristina Jämting.

Samråd

De synpunkter som kom in under samrådsprocessen redovisas i samrådsredogörelsen och där finns även OX2:s svar och vidare hantering i projekt­et. Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram och båda dokumenten finns för nedladdning under Projekt­dokument längre ner på sidan.

Vissa bilagor till MKB är belagda med sekretess med hänvisning till personuppgifter och artskydd. I övrigt är hela tillståndsansökan en offentlig handling som kan begäras ut från länsstyrelsen i Dalarna. Det går även bra att höra av sig till oss på OX2 om det finns intresse av att ta del av material utöver det som finns tillgängligt här.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ljusdal
Antal turbiner
23
Höjd
280 m
Produktion
650-800 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Skarpen

Projekt­ledare
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com