Logotype

Landbaserad vindkraft

Skarpen

Ljusdal, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ljusdal
Produktion
650-800 GWh

Om projekt­et

OX2 har sedan 2019 utvecklat vindpark Skarpen som ligger cirka 12 km sydväst om Ramsjö i Ljusdals kommun. En tidigare tillståndsansökan för projekt­et lämnades in 2021. Nu har projekt­et startats om med en ny tillståndsprocess och befinner sig i samrådsfas där vi planerar att skicka in ansökan om miljötillstånd vid årsskiftet 2023/2024. 
Sedan 2019 har olika inventeringar och utredningar genomförts utifrån vilka vindparken har anpassats. I dagsläget består projekt­et av 23 stycken vindkraftverk med en totalhöjd om 280 meter.

Samråd med allmänheten

Som en del av avgränsningssamrådet enligt miljöbalken hölls ett öppet hus torsdagen den 29 juni på Väljegården i Hennan. Vi vill tacka alla som kom dit och tog del av utställningen och lämnade synpunkter till oss för det fortsatta arbetet. Samrådshandlingen, affischerna och fotomontagen från utställningen hittar du under fliken Dokument nedan.

Syftet med samrådet är att informera om och samla in synpunkter på den planerade vindparkens lokalisering, omfattning och utformning samt vilka miljöeffekter som kan behöva beaktas i miljöbedömningen. Vi uppmanar alla att fortsätta inkomma med synpunkter, positiva som negativa, innan den 1:a september 2023.

Ecogain är miljökonsulter för tillståndsprocessen och tar emot synpunkter via e-postadressen: ox2.samrad@ecogain.se

Inkomna synpunkter kommer redovisas i en samrådsredogörelse som lämnas till länstyrelsen tillsammans med tillståndsansökan.

Frågor om projekt­et?

Har du frågor om projekt­et är du varmt välkommen att kontakta OX2:s projekt­ledare Kristina Jämting, se kontaktuppgifter nedan.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ljusdal
Antal turbiner
23
Höjd
280 m
Produktion
650-800 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Skarpen

Projekt­ledare
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com