320 MW

Byggnationen av 62 vindkraftverk med en total installerad effekt om drygt 320 MW pågår under 2021.

210 MW

OX2 ansvarar för teknisk och kommersiell förvaltning av 55 vindkraftverk (210 MW) i drift i Finland.

1 400 GWh

OX2 har genom åren realiserat 445 MW i Finland, vilket motsvarar en beräknad produktion av 1 400 GWh förnybar el årligen.

Projekt Castle

I oktober 2018 tecknade OX2 avtal med IKEA Finland om fyra vindparker (107,4 MW) och totalt 25 vindkraftverk i Finland. Projekt Castle blir det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden. OX2 har totalentreprenad under byggnationen och driftsättning är planerad till början av 2020.

Ajos vindpark

Byggnationen av Ajos vindpark (42 MW) påbörjades 2015. Projektet är ett s k repoweringprojekt där äldre befintliga vindkraftverk som stod på artificiella öar till havs monterades ner och ersattes med 13 nya moderna vindkraftverk. I oktober 2017 färdigställdes vindparken och överlämnades till köparen IKEA och OX2 har ansvar för driften.

Läs mer

Ajos vindpark färdigställdes i oktober 2017 och överlämnades till ägaren IKEA. OX2 har ansvar för driften.

Invigning Jouttikallio vindpark, Lappo kommun

I maj 2017 invigdes Jouttikallio vindpark (21 MW) med sex vindkraftverk som överlämnades till Allianz 2016. Invigningen firades tillsammans med ägare, närboende, kommunrepresentanter, markägare och samarbetspartners.

Invigning Jouttikallio vindpark, Lappo kommun

I maj 2017 invigdes Jouttikallio vindpark (21 MW) med sex vindkraftverk som överlämnades till Allianz 2016. Invigningen firades tillsammans med ägare, närboende, kommunrepresentanter, markägare och samarbetspartners.