3 700 MW

Vår projektportfölj omfattar 3 700 MW vindkraft under utveckling i Finland. (Q4 2021)

1 400 GWh

OX2 har 78 vindkraftverk under konstruktion i Finland, med en total effekt på 410 MW och en beräknad årsproduktion på 1400 GWh. (Q4 2021)

210 MW

OX2 ansvarar för teknisk och kommersiell förvaltning av 55 vindkraftverk (210 MW) i drift i Finland. (Q4 2021)

Metsälammin-kangas

Byggandet av en vindkraftspark är ett flerstegsprojekt som kräver exakt planering och ett brett utbud av specialkompetens. Byggfasen skapar också arbetstillfällen till företag i området. Läs mer om byggprojektet med vindparken i Metsälamminkangas och hur 24 vindkraftverk stiger till höjder delvis med lokala händer.

Byggprojektet med vindparken i Metsälamminkangas skapade arbetstillfällen och företagsamhet i Vaala-området

Projekt Castle

OX2 undertecknade i oktober 2018 ett avtal med IKEA Finland om byggande av fyra vindparker (107,4 MW), dvs. sammanlagt 25 vindkraftverk i Finland. Projektet var ett av de första subventionsfria vindkraftsprojekten i Europa. Vindparkerna överläts till IKEA Finland när de färdigställdes 2020. OX2 ansvarade för planeringen och byggandet av vindparkerna och har efter färdigställandet ansvarat för den tekniska och kommersiella förvaltningen av dem.

Ajos vindpark

Byggnationen av Ajos vindpark (42 MW) påbörjades 2015. Projektet är ett s k repoweringprojekt där äldre befintliga vindkraftverk som stod på artificiella öar till havs monterades ner och ersattes med 13 nya moderna vindkraftverk. I oktober 2017 färdigställdes vindparken och överlämnades till köparen IKEA och OX2 har ansvar för driften.

Läs mer

Ajos vindpark färdigställdes i oktober 2017 och överlämnades till ägaren IKEA. OX2 har ansvar för driften.