Norrberget

OX2 planerar att söka tillstånd för en vindpark cirka 25 km söder om Bollnäs vid Norrberget i Bollnäs kommun, Gävleborgs län.


Projektet är inne i samrådsfasen där OX2 tillsammans med konsulten Wind Sweden under senare delen av 2020 började samråda med myndigheterna. Samråd med allmänhet och särskilt berörda planeras att genomföras under 2021.


Cirka fyra km söder om Vindpark Norrberget planerar OX2 att söka tillstånd för ännu en vindpark i Bollnäs kommun, det projektet heter Lillås.


Norrberget och Lillås kommer genomgå varsin tillståndsprövning, men OX2 kommer samordna samrådsprocessen mellan de båda projekten. På så vis görs det tydligare och lättare att värdera de kumulativa effekter som kan uppstå samt att ta ställning till projekten.


Under utveckling

Projektledare

Kristina Jämting

+46 703 92 99 77 kristina.jamting@ox2.com

Norrberget

OX2 planerar att söka tillstånd för en vindpark cirka 25 km söder om Bollnäs vid Norrberget i Bollnäs kommun, Gävleborgs län.


Projektet är inne i samrådsfasen där OX2 tillsammans med konsulten Wind Sweden under senare delen av 2020 började samråda med myndigheterna. Samråd med allmänhet och särskilt berörda planeras att genomföras under 2021.


Cirka fyra km söder om Vindpark Norrberget planerar OX2 att söka tillstånd för ännu en vindpark i Bollnäs kommun, det projektet heter Lillås.


Norrberget och Lillås kommer genomgå varsin tillståndsprövning, men OX2 kommer samordna samrådsprocessen mellan de båda projekten. På så vis görs det tydligare och lättare att värdera de kumulativa effekter som kan uppstå samt att ta ställning till projekten.


Projektledare

Kristina Jämting

+46 703 92 99 77 kristina.jamting@ox2.com

Projektinformation

Kommun: Bollnäs
Antal vindkraftverk: max 12
Totalhöjd: 300 m
Förväntad årsproduktion: 750 GWh

Projektdokument