Halla

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
12 TWh

Om projektet

Havbaserat vindkraftsprojekt Halla ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Uleåborg och Brahestad. Vindkraftsområdets areal är cirka 570 km2 och dess avstånd till Virpiniemi norr om Uleåborg är cirka 52 kilometer, till Karlö cirka 23 kilometer och till Brahestad cirka 35 kilometer.

Projektet omfattar högst 160 vindkraftverk med en årlig elproduktion av cirka 12 TWh. Produktionen skulle omfatta 18 procent av Finlands elproduktion 2020 (66 TWh).

Det är såväl tekniskt som ekonomiskt vettigt att ha elproduktionen och -förbrukningen nära varandra. Hallas närhet till Brahestad ger förhoppningsvis möjligheter till samarbete med SSAB som strävar efter fossilfri produktion av stål och där det som bäst planeras för en ny stark förbindelse från stamnätet till bruket i Brahestad. Ett alternativ är också att projektets nätanslutning görs direkt till SSAB:s bruk.

I projektet genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbeskrivningen kräver start av projektet och undersökning av havsbotten i den ekonomiska zonen på öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 lämnade in ansökningar om undersökningstillstånd till arbets- och näringsministeriet i maj 2021. I januari 2022 OX2 fick statsrådets tillstånd att påbörja undersökningar. 

Vad händer härnäst?

Projektets miljökonsekvensbedömning pågår. MKB-programmet är inte längre framlagt och NTM-centralen i Norra Österbotten har 24.11.2022 gett sitt utlåtande om programmet. Utlåtandet finns här.  Därefter inleds MKB-beskrivningsfasen, som beräknas pågå till hösten 2023, då beskrivningen blir framlagd. I beskrivningen går man igenom projektets samtliga miljökonsekvenser i detalj. En motiverad slutsats om MKB från närings-, trafik- och miljöcentralen i egenskap av kontaktmyndighet kan förväntas före utgången av 2023.


Tillståndsprocesserna och undersökningarna för projektet pågår uppskattningsvis till slutet av 2025 och det egentliga byggandet kan påbörjas uppskattningsvis 2029. Elproduktionen startar först på 2030-talet.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
160
Produktion
12 TWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Halla

Projektledare
Patrick Lees

+358 40 662 1184
patrick.lees@​ox2.com

Hankkeen uutisia