Logotype

Havsbaserad vindkraft

Halla

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
12 TWh

Om projekt­et

Havsbaserad vindkraftsprojekt­ Halla ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Uleåborg och Brahestad. Vindkraftsområdets areal är cirka 570 km2 och dess avstånd till Virpiniemi norr om Uleåborg är cirka 52 kilometer, till Karlö cirka 23 kilometer och till Brahestad cirka 35 kilometer.

Projekt­et omfattar högst 160 vindkraftverk med en årlig elproduktion av cirka 12 TWh. Produktionen skulle omfatta cirka 15 procent av Finlands elproduktion 2023 (78 TWh).

Det är såväl tekniskt som ekonomiskt vettigt att ha elproduktionen och -förbrukningen nära varandra. Hallas närhet till Brahestad ger förhoppningsvis möjligheter till samarbete med SSAB som strävar efter fossilfri produktion av stål och där det som bäst planeras för en ny stark förbindelse från stamnätet till bruket i Brahestad. Ett alternativ är också att projekt­ets nätanslutning görs direkt till SSAB:s bruk.

I projekt­et genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbeskrivningen kräver start av projekt­et och undersökning av havsbotten i den ekonomiska zonen på öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 lämnade in ansökningar om undersökningstillstånd till arbets- och näringsministeriet i maj 2021. I januari 2022 OX2 fick statsrådets tillstånd att påbörja undersökningar. 

Vad händer härnäst?

Projekt­ets miljökonsekvensbedömning pågår. MKB-programmet var offentligt framlagt hösten 2022, och NTM-centralen i Norra Österbotten gav 24.11.2022 sitt utlåtande om programmet. Utlåtandet finns här och i dokumenten nedan (på finska). MKB-rapporten förväntas bli framlagd under våren 2024. I beskrivningen går man igenom projekt­ets samtliga miljökonsekvenser i detalj. En motiverad slutsats om MKB från NTM-centralen i egenskap av kontaktmyndighet kan förväntas hösten 2024.

Tillståndsprocesserna och undersökningarna för projekt­et pågår uppskattningsvis till slutet av 2026. Målet är att det egentliga byggandet kan inledas mot slutet av årtiondet.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
~ 160
Produktion
12 TWh

Så här framskrider havsbaserad vindkraftsprojekt­ Halla

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Halla

Projekt­ledare
Patrick Lees

+358 40 662 1184
patrick.lees@​ox2.com

Nyheter