3700 MW

Hankesalkkumme Suomessa sisältää 3700 MW kehitysvaiheessa olevaa tuulivoimaa. (tilanne Q4 2021)

1400 GWh

OX2:lla on Suomessa rakenteilla 78 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 410 MW ja arvioitu vuosituotanto 1400 GWh. (tilanne Q4 2021)

210 MW

Vastaamme 55 tuotannossa olevan tuulivoimalan (210 MW) teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista Suomessa. (tilanne Q4 2021)

Metsälammin-kangas

Tuulipuiston rakentaminen on monivaiheinen urakka, joka edellyttää tarkkaa suunnittelua ja monenlaista erityisosaamista. Rakennusvaihe tuo työtä myös alueen yrityksille. Lue, mitä kaikkea Metsälamminkankaan tuulipuiston rakennushanke on pitänyt sisällään ja kuinka 24 tuulivoimalaa nousee korkeuksiin osin paikallisin käsin.

Metsälamminkankaan tuulipuiston rakennushanke toi työtä ja toimeliaisuutta Vaalan alueelle

Tuulipuiston rakennustöitä Metsälamminkankaalla 2020

Castle-tuulivoima-hanke

OX2 allekirjoitti lokakuussa 2018 IKEA Suomen kanssa sopimuksen neljän tuulipuiston (107,4 MW) eli yhteensä 25 tuulivoimalan rakentamisesta Suomeen. Se oli yksi ensimmäisistä markkinaehtoisesti toteutetuista tuulivoimahankkeista Euroopassa. Tuulipuistot luovutettiin IKEA Suomelle niiden valmistuttua vuonna 2020. OX2 vastasi hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta ja on valmistumisen jälkeen vastannut niiden teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista.

Ajoksen tuulipuisto

Ajoksen tuulipuiston (42 MW) rakennustyöt aloitettiin vuonna 2015. Kyseessä oli ns. repowering-hanke, jossa vanhat keinosaarilla sekä maalla sijainneet tuulivoimalat purettiin ja korvattiin 13 uudella nykyaikaisella tuulivoimalalla. Tuulipuisto valmistui lokakuussa 2017, jolloin se luovutettiin ostajalleen IKEAlle. OX2 vastaa tuulipuiston toiminnasta.

Lue lisää Ajoksen tuulipuistosta

Kemin Ajoksen tuulipuisto (42 MW) valmistui 2017.