340 MW

Tammikuussa 2020 on rakenteilla 72 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 340 Megawattia

102 MW

OX2 vastaa 30 tuotannossa olevan tuulivoimalan (102 MW) teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista Suomessa.

1400 GWh

OX2 on vuosien varrella toteuttanut tuulivoimaa Suomessa 445MW tuulivoimaa, joka vastaa vuodessa 1400 GWh uusiutuvaa sähköntuotantoa.

Castle-tuulivoima-hanke

OX2 allekirjoitti lokakuussa 2018 IKEA Suomen kanssa sopimuksen neljän tuulipuiston (107,4 MW) eli yhteensä 25 tuulivoimalan rakentamisesta Suomeen. Se on  tähän mennessä Pohjoismaiden suurin markkinaehtoisesti toteutettu tuulivoimahanke. OX2 vastaa hankkeen kokonaisurakasta rakennustöiden ajan sekä sen käyttöönotosta. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 alussa.

Pohjoismaiden suurin ilman valtionapua rakennettu tuulivoimahanke myytiin IKEAlle.

Ajoksen tuulipuisto

Ajoksen tuulipuiston (42 MW) rakennustyöt aloitettiin vuonna 2015. Kyseessä oli ns. repowering-hanke, jossa vanhat keinosaarilla sekä maalla sijainneet tuulivoimalat purettiin ja korvattiin 13 uudella nykyaikaisella tuulivoimalalla. Tuulipuisto valmistui lokakuussa 2017, jolloin se luovutettiin ostajalleen IKEAlle. OX2 vastaa tuulipuiston toiminnasta.

Lue lisää

Kemin Ajoksen tuulipuisto (42 MW) valmistui 2017.

Avajaiset – Jouttikallion tuulipuisto, Lapua

Allianzille vuonna 2016 luovutettu Jouttikallion kuuden tuulivoimalan tuulipuisto (21 MW) vihittiin käyttöön toukokuussa 2017. Omistajien lisäksi paikalla oli lähiseudun asukkaita, kunnan edustajia, maanomistajia ja yhteistyökumppaneita.

Avajaiset – Jouttikallion tuulipuisto, Lapua

Allianzille vuonna 2016 luovutettu Jouttikallion kuuden tuulivoimalan tuulipuisto (21 MW) vihittiin käyttöön toukokuussa 2017. Omistajien lisäksi paikalla oli lähiseudun asukkaita, kunnan edustajia, maanomistajia ja yhteistyökumppaneita.