Galatea-Galene

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. Vindparken benämns Galatea-Galene efter två grekiska havsnymfer och består av två delområden belägna cirka 25 km utanför Falkenberg och Varberg. Vindparken förväntas kunna generera ca 6-7 TWh förnybar el, vilket motsvarar elkonsumtionen för drygt en miljon hushåll.


Under utveckling

Anna Bohman

+46 8 559 310 00 anna.bohman@ox2.com

Galatea-Galene

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. Vindparken benämns Galatea-Galene efter två grekiska havsnymfer och består av två delområden belägna cirka 25 km utanför Falkenberg och Varberg. Vindparken förväntas kunna generera ca 6-7 TWh förnybar el, vilket motsvarar elkonsumtionen för drygt en miljon hushåll.


Anna Bohman

+46 8 559 310 00 anna.bohman@ox2.com

Projektinformation

Område: Kattegatt, utanför Hallands kust
Antal vindkraftverk: 68-101
Förväntad årsproduktion: 6-7000 GWh

Vad händer nu i projektet?

Samrådsfasen är avslutad och den 15 oktober 2021 lämnades ansökan in om ett så kallat Natura 2000-tillstånd, vilket är ett av tre tillstånd som krävs för att få bygga vindparken.

Ansökan handläggs och behandlas av länsstyrelsen i Halland som också är de som ger tillståndet. Handlingarna, som bland annat inkluderar en miljökonsekvensbeskrivning, kan fås via länsstyrelsen.

Projektet arbetar nu vidare med övriga tillståndsansökningar.
Vad händer nu i projektet?

Samrådsfasen är avslutad och den 15 oktober 2021 lämnades ansökan in om ett så kallat Natura 2000-tillstånd, vilket är ett av tre tillstånd som krävs för att få bygga vindparken.

Ansökan handläggs och behandlas av länsstyrelsen i Halland som också är de som ger tillståndet. Handlingarna, som bland annat inkluderar en miljökonsekvensbeskrivning, kan fås via länsstyrelsen.

Projektet arbetar nu vidare med övriga tillståndsansökningar.
Daganimering punkt 6, Glommen 101 verk

Daganimering punkt 6, Glommen 68 verk

Daganimering punkt 6, Glommen 101 verk

Daganimering punkt 6, Glommen 68 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 101 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 68 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 101 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 68 verk

Skrea Strand punkt 7, nattanimering 101 vindkraftverk

Skrea Strand punkt 7, nattanimering 68 vindkraftverk

Skrea Strand punkt 7, nattanimering 101 vindkraftverk

Skrea Strand punkt 7, nattanimering 68 vindkraftverk

Haverdal Skallen punkt 11, nattanimering 101 verk

Haverdal Skallen punkt 11, nattanimering 68 verk

Haverdal Skallen punkt 11, nattanimering 101 verk

Haverdal Skallen punkt 11, nattanimering 68 verk

Apelviken nattanimering punkt 4, 101 verk

Apelviken nattanimering punkt 4, 68 verk

Apelviken nattanimering punkt 4, 101 verk

Apelviken nattanimering punkt 4, 68 verk

Projektdokument