Logotype

Havsbaserad vindkraft

Galene

Kattegatt, utanför Hallands kust , Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Kattegatt, utanför Hallands kust
Område
Kattegatt
Driftstart
2028
Produktion
1,7 TWh
Kapacitet
400 MW

Galene havsvindpark – välbehövligt tillskott av förnybar el till södra Sverige och hållbar tångodling

För att lyckas med den gröna omställningen krävs ett rejält tillskott av förnybar el. Sverige har en mycket stor potential för havsbaserad vindkraft och framförallt finns ett allt större behov av utbyggnad av elproduktionen i södra Sverige.

OX2:s projekt Galene ligger i Kattegatt cirka 22 km utanför Varberg i Hallands län. Den förväntade elproduktionen från vindparken är cirka 1,6 TWh, vilket motsvarar elanvändningen för omkring 320 000 hushåll.

I partnerskap med Ingka Investments

OX2 utvecklar Galene tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projekt­et. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energiproduktion och äger idag över 2 GW förnybar produktion.

Galene möjliggör storskalig tångodling

OX2 har tecknat avsiktsförklaringar med företagen Kobb och Nordic Seafarm för att utreda möjligheter till storskalig odling av tång i vindpark Galene. Odling av tång förbättrar havsmiljön genom att ta upp kväve, fosfor och koldioxid samt att skapa nya skyddsplatser för fisk. Förutom att bidra till en bättre havsmiljö skapar initiativet även förutsättningar för en ny, hållbar näring och på sikt ytterligare arbetstillfällen i regionen.

Läs mer om möjligheterna med tångodling

Vad händer nu?

För att bygga havsbaserad vindkraft krävs flera olika tillstånd från myndigheter och från Sveriges regering. Galene fick tillstånd av regeringen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon i maj 2023 och nu arbetar vi intensivt med hur Galene snabbast och mest kostnadseffektivt kan realiseras. Målsättningen är att kunna påbörja byggnationen 2026 och leverera den första elektriciteten till elnätet 2028/29. 

Tillståndsansökningarna som krävs för nätanslutning av vindparken lämnades in november 2023. Vi genomför parallellt undersökningar av havsbotten och på land för att bedöma hur vindparken ska utformas.

Status i de erhållna tillstånden ges i korthet nedan.

  • Maj 2023 – Svenska regeringen beslutade om tillstånd för projekt Galene enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Tillståndet är överklagat till högsta förvaltningsdomstolen
  • Januari 2023 – Länsstyrelsen i Hallands län beviljade OX2 tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken för påverkan på Natura 2000-områden i anslutning till vindparken. Tillståndet är överklagat och hanteras av mark- och miljödomstolen

Ansökningar samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finner ni under fliken Dokument nedan.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Kattegatt, utanför Hallands kust
Område
Kattegatt
Antal turbiner
21
Höjd
Max 340 m
Driftstart
2028
Produktion
1,7 TWh
Kapacitet
400 MW
Prisområde
SE3
Ägare
Ingka Investment 49%, OX2 51%

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Visualiseringar

Fotomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter längs Hallandskusten. På bilden visas ett fotomontage från Glommen Glomstenen.

Visualiseringar [pdf]

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
galatea-galene@ox2.com

Projektkontakter för Galene

Projektledare
Maria Engnes

+46 70 580 36 34
mia.engnes@​ox2.com