Galatea-Galene

Kattegatt, utanför Hallands kust, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Kattegatt, utanför Hallands kust
Område
Kattegatt
Produktion
6 TWh

Om projektet

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. Vindparken benämns Galatea-Galene efter två grekiska havsnymfer och består av två delområden belägna cirka 25 km utanför Falkenberg och Varberg. Vindparken förväntas kunna generera ca 6-7 TWh förnybar el, vilket motsvarar elanvändningen för drygt en miljon hushåll. Projekt inom svensk ekonomisk zon behöver flertalet tillstånd för att realiseras. Fortsätt ner på sidan för att ta del av mer information om projektet.

Vad händer nu i projektet?

Under hösten och vintern 2021-2022 har tre tillståndsansökningar lämnats in för vindparken. Dessa är ansökan om Natura 2000-tillstånd till Länsstyrelsen Halland, ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt ansökan om tillstånd enligt Kontinentalsockellagen (båda de senare till regeringen). Dessa ansökningar prövas nu hos respektive instans.

Samråd inför tillståndsansökningarna för nätanslutning har genomförts under våren 2022 och arbete pågår nu med tillståndsansökningar.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Kattegatt, utanför Hallands kust
Område
Kattegatt
Antal turbiner
68-101
Produktion
6 TWh

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Galatea-Galene möjliggör storskalig tångodling

OX2 har tecknat avsiktsförklaringar med företagen Kobb och Nordic Seafarm för att utreda möjligheter till storskalig odling av tång i vindpark Galatea-Galene. Odling av tång förbättrar havsmiljön genom att ta upp kväve, fosfor och koldioxid samt att skapa nya skyddsplatser för fisk. Förutom att bidra till en bättre havsmiljö skapar initiativet även förutsättningar för en ny, hållbar näring och på sikt ytterligare arbetstillfällen i regionen.

Läs mer om möjligheterna med tångodling

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter längs Hallandskusten. På bilden visas ett fotomontage från Skrea strand i Falkenberg.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
galatea-galene@ox2.com

Projektkontakter för Galatea-Galene

Projektledare
Jonas Nimfelt

+46 76-127 48 27
jonas.nimfelt@​ox2.com