Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offshore wind power

Neptunus

Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge, Sweden

Phase
Under development
Location
Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge
Capacity
2-3 GW

About the project

Next generation offshore wind

OX2 is currently planning an offshore energy park in the southern Baltic Sea, just over 50 km southeast of Blekinge ́s mainland. The energy park is called Neptunus and located in the Swedish exclusive economic zone (EEZ).

Once installed, the energy park is expected to have an installed output of approximately 2-3 GW, which means a considerable addition of renewable energy to Sweden every year.

The planned electricity production would also enable hydrogen production. Projects within the Swedish exclusive economic zone need by several permits in order to be realized. Neptunus has finalized the consultation phase in early 2023 and will now continue with the work for environmental impact assessments (EIAs) and applications.

In partnership with Ingka Investments

OX2 develops Neptunus together with Ingka Investments, part of the IKEA sphere, which is a partner in the project. The IKEA sphere is a long-term owner with high climate goals. They invest heavily in renewable energy production and today own over 2 GW of renewable production. Read more here

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge
Number of turbines
95-210
Capacity
2-3 GW

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Energipark Neptunus kan ge Östersjön nytt liv

Den el som produceras av vindkraftverken i Neptunus kan användas för att spjälka avsaltat havsvatten för att producera vätgas. Denna process ger dessutom en synnerligen lämplig biprodukt – syrgas.

Östersjöns bottnar är idag hårt drabbade av syrebrist orsakat bland annat på grund av övergödning till följd av mänskliga aktiviteter. Syrebristen innebär ett minskat djur- och växtliv. OX2 utreder just nu tillsammans med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet förutsättningar för syresättning av bottenvatten för att stärka den biologiska mångfalden i Östersjön.

Detta initiativ är en del av OX2:s strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från utkikspunkter från Blekinge och på Öland. Bilden till vänster visar fotomontage från Sandhamn i Blekinge. Notera att parken ligger på pass långt ut att många fall inte syns alls från land.

Här finner du underlagen

Do you want to know more?

General inquiries
neptunus@ox2.com

Project contacts for Neptunus

Project manager
Yvonne Andersson

+46 76 127 08 54
yvonne.andersson@​ox2.com