Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offshore wind power

Neptunus

Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge, Sweden

Phase
Under development
Location
Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge
Production
17,5 TWh

About the project

OX2 is currently planning an offshore energy park in the southern Baltic Sea, just over 50 km southeast of Blekinge ́s mainland. The energy park is called Neptune and located in the Swedish exclusive economic zone (EEZ).

Fully developed, Neptune will have a potential to generate an annual production of approximately 17.5 terawatt hours renewable energy which corresponds to the electricity consumption of up to 3.5 million Swedish households. The planned energy production would enable hydrogen production of approximately 500,000 tonnes per year. Projects that are developed within EEZ involves several permits before realization. Neptune will start the phase of consultation end of 2022 in order to apply for the EEZ permit, law on the continental shelf, N2000 permit. Consultation according to the Seveso law will also be held with authorities.

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge
Number of turbines
120-310
Production
17,5 TWh

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Energipark Neptunus kan ge Östersjön nytt liv

Den el som produceras av vindkraftverken i Neptunus kan användas för att spjälka avsaltat havsvatten för att producera vätgas. Denna process ger dessutom en synnerligen lämplig biprodukt – syrgas.

Östersjöns bottnar är idag hårt drabbade av syrebrist orsakat bland annat på grund av övergödning till följd av mänskliga aktiviteter. Syrebristen innebär ett minskat djur- och växtliv. OX2 utreder just nu tillsammans med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet förutsättningar för syresättning av bottenvatten för att stärka den biologiska mångfalden i Östersjön.

Detta initiativ är en del av OX2:s strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från utkikspunkter från Blekinge och på Öland. Bilden till vänster visar fotomontage från Sandhamn i Blekinge. Notera att parken ligger på pass långt ut att många fall inte syns alls från land.

Här finner du underlagen

Do you want to know more?

General inquiries
neptunus@ox2.com

Project contacts for Neptunus

Project manager
Yvonne Andersson

+46 76 127 08 54
yvonne.andersson@​ox2.com