Logotype

Aurora - visualiseringar

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur vindparken kommer att se ut från olika ställen på land. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner. Detta görs enbart för att underlätta att identifiera vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig.

Böda Sand 370 st Höjd 370 m

Kårehamn 370 st Höjd 370 m

Bläsinge Hamn 370 st Höjd 370 m

Segerstad 370 st Höjd 370 m

Långe Jan 370 st Höjd 370 m

Holmuddarna 370 st Höjd 370 m

Ekstakusten 370 st Höjd 370 m

Källa Hamn 370 st Höjd 370 m

Kapelludden 370 st Höjd 370 m

Sandbyborg 370 st Höjd 370 m

Eketorps Borg 370 st Höjd 370 m

Hoburgen 370 st Höjd 370 m

Videomontage

Titta gärna på videomontagen på stor bildskärm och med bra internetuppkoppling. Då ger visualiseringarna ett tydligt intryck av hur vindparken kan komma att upplevas från kusten.

Holmuddarna 370 st Höjd 370 m dag

Holmuddarna 370 st Höjd 370 m natt

Källa Hamn 370 st Höjd 370 m dag

Källa Hamn 370 st Höjd 370 m natt

Bläsinge Hamn 370 st Höjd 370 m dag

Bläsinge Hamn 370 st Höjd 370 m natt

Hoburgen 370 st Höjd 370 m dag

Hoburgen 370 st Höjd 370 m natt