Logotype

Aurora - visualiseringar

Tillkommande visualiseringar 28 feb 2024

Ytterligare fotomontage och animeringar är framtagna efter några remissinstansers önskemål, se nedan Bilaga H.4 (inlämnade till Länsstyrelsen Gotland den 28 feb 2024). I Bilaga H.5 redovisas fotomontage för en jämförelse av bolaget första- och andrahandsyrkande.

Bilaga H.4 Fotomontage kompletterande av förstahandsyrkande

Bilaga H.5 Fotomontage Jämförelse mellan förstahandsyrkande och andrahandsyrkande

Animeringar

Kapelludden - Nattanimering, förstahandsyrkande

Kapelludden - Nattanimering, andrahandsyrkande

Hoburgs fyr - Nattanimering, andrahandsyrkande

Digrans - Nattanimering, förstahandsyrkande

Sandby borg - Nattanimering, andrahandsyrkande

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur vindparken kommer att se ut från olika ställen på land. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner, som görs enbart för att underlätta identifieringen av vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig.

Fotomontage med 370 vindkraftverk som är 370 meter höga

Fotomontage med 220 vindkraftverk som är 370 meter höga

Fotomontage med 370 vindkraftverk som är 270 meter höga

Animerade fotomontage

Animerade fotomontage med 220 verk som är 370 meter höga

Animerade fotomontage med 370 verk som är 270 meter höga

Animerade fotomontage med 370 verk som är 370 meter höga

3D-animerade videomontage

Titta gärna på de animerade videomontagen på stor bildskärm och med bra internetuppkoppling. Då ger visualiseringarna ett tydligt intryck av hur vindparken kan komma att upplevas från kusten

ff
h

FP 1-Sundre 220 verk höjd 370 m dag

FP 1-Sundre 220 verk höjd 370 m skymning

FP 1-Sundre 220 verk höjd 370 m natt

FP 1-Sundre 370 verk höjd 270 m dag

FP 1-Sundre 370 verk höjd 270 m skymning

FP 1-Sundre 370 verk höjd 270 m natt

FP 1-Sundre 370 verk höjd 370 m dag

FP 1-Sundre 370 verk höjd 370 m skymning

FP 1-Sundre 370 verk höjd 370 m natt

FP 2-Stora Karlsö 220 verk höjd 370 m dag

FP 2-Stora Karlsö 220 verk höjd 370 m skymning

FP 2-Stora Karlsö 220 verk höjd 370 m natt

FP 2-Stora Karlsö 370 verk höjd 270 m dag

FP 2-Stora Karlsö 370 verk höjd 270 m skymning

FP 2-Stora Karlsö 370 verk höjd 270 m natt

FP 2-Stora Karlsö 370 verk höjd 370 m dag

FP 2-Stora Karlsö 370 verk höjd 370 m skymning

FP 2-Stora Karlsö 370 verk höjd 370 m natt

FP 3-Holmhällars naturreservat 220 verk
höjd 
370 m dag

FP 3-Holmhällars naturreservat 220 verk
höjd 370 m skymning

FP 3-Holmhällars naturreservat 220 verk
höjd 370 m natt

FP 3-Holmhällars naturreservat 370 verk
höjd 2
70 m dag

FP 3-Holmhällars naturreservat 370 verk
höjd 2
70 m skymning

FP 3-Holmhällars naturreservat 370 verk
höjd 2
70 m natt

FP 3-Holmhällars naturreservat 370 verk
höjd 3
70 m dag

FP 3-Holmhällars naturreservat 370 verk
höjd 3
70 m skymning

FP 3-Holmhällars naturreservat 370 verk höjd 370 m natt

FP 4-Nore Austre 220 verk höjd 370 m dag

FP 4-Nore Austre 220 verk höjd 370 m skymning

FP 4-Nore Austre 220 verk höjd 370 m natt

FP 4-Nore Austre 370 verk höjd 270 m dag

FP 4-Nore Austre 370 verk höjd 270 m skymning

FP 4-Nore Austre 370 verk höjd 270 m natt

FP 4-Nore Austre 370 verk höjd 370 m dag

FP 4-Nore Austre 370 verk höjd 370 m skymning

FP 4-Nore Austre 370 verk höjd 370 m natt

Videomontage

Titta gärna på videomontagen på stor bildskärm och med bra internetuppkoppling. Då ger visualiseringarna ett tydligt intryck av hur vindparken kan komma att upplevas från kusten.

FP 2-Källa hamn 220 verk höjd 370 m dag

FP 2-Källa hamn 220 verk höjd 370 m skymning

FP 2-Källa hamn 220 verk höjd 370 m natt

FP 2-Källa hamn 370 verk höjd 270 m dag

FP 2-Källa hamn 370 verk höjd 270 m skymning

FP 2-Källa hamn 370 verk höjd 270 m natt

FP 2-Källa hamn 370 verk höjd 370 m dag

FP 2-Källa hamn 370 verk höjd 370 m skymning

FP 2-Källa hamn 370 verk höjd 370 m natt

FP 5-Bläsinge hamn 220 verk höjd 370 m dag

FP 5-Bläsinge hamn 220 verk höjd 370 m skymning

FP 5-Bläsinge hamn 220 verk höjd 370 m natt

FP 5-Bläsinge hamn 370 verk höjd 270 m dag

FP 5-Bläsinge hamn 370 verk höjd 270 m skymning

FP 5-Bläsinge hamn 370 verk höjd 270 m natt

FP 5-Bläsinge hamn 370 verk höjd 370 m dag

FP 5-Bläsinge hamn 370 verk höjd 370 m skymning

FP 5-Bläsinge hamn 370 verk höjd 370 m natt

FP 10-Hoburgen hamn 220 verk höjd 370 m dag

FP 10-Hoburgen hamn 220 verk höjd 370 m skymning

FP 10-Hoburgen hamn 220 verk höjd 370 m natt

FP 10-Hoburgen hamn 370 verk höjd 270 m dag

FP 10-Hoburgen hamn 370 verk höjd 270 m skymning

FP 10-Hoburgen hamn 370 verk höjd 270 m natt

FP 10-Hoburgen hamn 370 verk höjd 370 m dag

FP 10-Hoburgen hamn 370 verk höjd 370 m skymning

FP 10-Hoburgen hamn 370 verk höjd 370 m natt

FP 11-Holmuddarna hamn 220 verk höjd 370 m dag

FP 11-Holmuddarna hamn 220 verk höjd 370 m skymning

FP 11-Holmuddarna hamn 220 verk höjd 370 m natt

FP 11-Holmuddarna hamn 370 verk höjd 270 m dag

FP 11-Holmuddarna hamn 370 verk höjd 270 m skymning

FP 11-Holmuddarna hamn 370 verk höjd 270 m natt

FP 11-Holmuddarna hamn 370 verk höjd 370 m dag

FP 11-Holmuddarna hamn 370 verk höjd 370 m skymning

FP 11-Holmuddarna hamn 370 verk höjd 370 m natt