Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Jouhteninen

Heinävesi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Heinävesi

Om projektet

Vindkraftsprojektet i Jouhteninen finns i Heinävesi i Norra Karelen. Projektområdet ligger öster om Petrumajärvi i Jouhteninen, cirka 14 kilometer från Heinävesi centrum.

I projektet utreds möjligheten att inom området bygga högst 14 vindkraftverk vars totala höjd är högst 330 meter. Antalet kraftverk, deras placering och effekt preciseras när projektets planering och tillståndsprocess framskrider.

OX2 köpte projekträttigheterna för vindkraftsprojektet i Jouhteninen av Tornator i slutet av 2020. Tornator är en av de största markägarna i projektområdet.

Vad händer härnäst?  

Kommunstyrelsen i Heinävesi godkände inledandet av planläggningen av projektet i maj 2023. Utöver planläggningen pågår ett lagstadgat förfarande för bedömning av projektets miljökonsekvenser (MKB), som inleddes hösten 2023.

Målet är att MKB-utredningarna blir klara och att NTM-centralens motiverade slutsats fås under 2024. Avsikten är att delgeneralplanen för projektet ska behandlas i kommunen för godkännande 2025, varefter bygglov kan sökas. Enligt nuvarande uppskattning kan vindparken börja byggas tidigast 2026.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Heinävesi
Antal turbiner
14
Höjd
330 m

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Jouhteninen

Projektledare
Hanna Vaahtera

+358 50 351 4552
hanna.vaahtera@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Isra Alatalo

+358 40 770 9958
isra.alatalo@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Heinävedellä sijaitsevien Jouhtenisen ja Kilpimäen tuulivoimahankkeiden etenemisestä, voit tilata hankkeiden yhteisen uutiskirjeen alla olevasta linkistä. Aiemmin lähetettyihin kirjeisiin pääset tästä: joulukuu 2023marraskuu 2023 ja elokuu 2023.

Tilaa uutiskirje