Logotype
Logotype

Omvärldsfaktorer och trender

Det är uppenbart att omställningen till fossilfri energi har accelererat. Trots inflation, höjda räntor och ett volatilt elpris fortsätter marknaden för förnybart att växa. Utvecklingen drivs av policymål, teknikutveckling, prognoser om en kraftigt ökad efterfrågan på kort sikt och ett stort investerarintresse.

Tredubbla kapaciteten till 2030

Under hösten höjde EU målet om andelen förnybar energi till 42,5 procent till 2030, med ambitionen att nå 45 procent. Ett par månader senare kom de deltagande länderna på COP28 överens om att tredubbla kapaciteten för förnybar energi globalt till 2030. På samma sätt har det sett ut över hela världen. Länder har skärpt eller redan överträffat sina mål för andelen förnybart. International Energy Agency (IEA) förutspår att förnybart kommer att gå om kol som energikälla globalt redan 2025.

Högre, effektivare och mer kostnadseffektiva

Den tekniska utvecklingen för förnybar energi har varit fortsatt snabb. Bland annat installerades och testkördes världens första havsbaserade vindturbin på 20 MW och batteritillverkare presenterade planer på att masstillverka batterier baserade på järn och natriumsalt, istället för sällsynta jordartsmetaller.

"Omställningen till fossilfri energi händer över hela världen och är ostoppbar. Det är inte en fråga om, utan hur  snart och ju förr desto bättre för oss alla."

Fatih Birol, Chef för International Energy Agency (IEA)

Efterfrågan ökar

När världen ska ställa om till fossilfritt behöver många sektorer elektrifieras. För att en bilproducent ska kunna erbjuda en fossilfri bil krävs till exempel inte bara en elmotor utan även råvaran måste vara framställd utan fossila bränslen. Allt fler industrier har påbörjat det här skiftet och behöver på kort tid få tillgång till stora mängder fossilfri el. Förnybar energi är det snabbaste sättet att tillföra fossilfri elproduktion.

Fortsatt starkt investerarintresse

Inflation och höga räntor tillsammans med ett volatilt elpris präglade världen 2023. Detta hade en något dämpande inverkan på efterfrågan från finansiella aktörer under året, medan efterfrågan fortsatt är stark från strategiska och industriella köpare av förnybar kapacitet.