Logotype
Logotype

Vår organisation

OX2 består av över 350 personer som tillsammans arbetar för att accelerera omställningen till förnybar energi och samtidigt skapa mervärde för våra aktieägare.

Som börsnoterat företag är det vår styrelse, vår vd och vår ledningsgrupp som leder arbetet.

Vår verksamhet bygger på lokal närvaro där starka landschefer stöds av ett erfaret koncernbaserat team med gedigen kompetens inom olika teknologier för förnybar energi, byggteknik, tillståndsgivning, finansiering, geologi, biologisk mångfald, upphandling, byggnation samt teknisk och kommersiell förvaltning. Våra projekt drar nytta av en bred intern kompetens och resurser, både på lokal och global nivå.

OX2 är en kunskapsbaserad organisation med ett starkt varumärke och finansiell styrka. Vi strävar efter att ha en företagskultur som bygger på gemensamma värderingar och en ledarskapsfilosofi som främjar utveckling och ansvarstagande.