Logotype
Logotype

Energilagring

Energilagring erbjuder en mängd fördelar och spelar en avgörande roll i moderna energisystem genom att förbättra nätstabiliteten, förbättra integrationen av förnybara energikällor och tillhandahålla reservkraft.

Energilagring är avgörande för den fortsatta utbyggnaden av sol- och vindkraft. Till exempel kan batterisystem lagra överskottsenergi från intermittenta källor som vind och sol och frigöra den när energiproduktionen är låg, vilket säkerställer en konstant och pålitlig energiförsörjning. Genom att lagra överskottsel under perioder med låg efterfrågan och frigöra den när efterfrågan är hög bidrar energilagring till att stabilisera elnätet. På så sätt minskar risken för strömavbrott.

Uppstår avbrott så ger energilagring reservkraft, vilket säkerställer att kritisk infrastruktur, hem och företag förblir i drift.

Energilagring kan sänka peakkostnader för kommersiella och industriella kunder genom att frigöra lagrad el under perioder med hög efterfrågan. Därtill kan energilagring balansera utbud och efterfrågan på el, vilket skjuter upp behovet av dyra infrastrukturuppgraderingar i energisystemet.

OX2 och energilarging

Ny teknologi

För oss är energilagring en relativt ny teknologi och vi ser en stor potential på samtliga av våra marknader.

BESS-system

Vårt första energilagringsprojekt började byggas under 2022, är ett så kallat BESS-system, Battery Energy Storage System, beläget i Bredhälla i södra Sverige.

Förvaltningstjänster

Vi erbjuder kunder och investerare förvaltningstjänster för batterilagring, på samma sätt som med de vind- och solparker vi utvecklar.

Utforska vår projektportfölj