Logotype

Energilagring

Energilagring är oerhört viktigt för att fasa ut fossila bränslen vid omställningen av transporter, tung industri och annan energiintensiv verksamhet.

Fakta om energilarging

Energilagring spelar en viktig roll för att lyckas med utfasningen av fossila bränslen i energisystemet fram till 2050, vilket är målet för den europeiska gröna given.

Batterier och annan lagringsteknik kommer att stödja omställningen av energisystemen på många olika nivåer. De gör det möjligt att integrera projekt­ för förnybar energi i elnätet, bidra till en trygg energiförsörjning, ökad flexibilitet i nätet och integration av energisektorn samt sköta till exempel frekvens- och spänningsreglering, spänningsminskning, hantering av överbelastning och dödnätsstart.

Investerarnas växande intresse för förnybar energi gäller även batterier och annan lagringsteknik. Den globala energilagringskapaciteten förväntas öka med en sammansatt årlig tillväxttakt på 31 procent fram till 2030 och nå en total kapacitet på 741 GWh år 2030.

OX2 och energilagring

Energilagringen kommer att vara avgörande för den fortsatta utbyggnaden av solceller och vindkraft. Vi utvärderar utvecklingen av lagringstekniker som både kan fungera fristående och som en del av system för sol- eller vindkraft.

Vårt intresse för att utveckla lagringslösningar stöds av ett växande utbud av batterilagringsprojekt­ i Europa. Den tänkta lösningen kommer att likna landbaserad vindkraft och solceller. Vi har också åtagit oss att erbjuda kunder och investerare förvaltningstjänster för batterilagring.

  • Under 2022 påbörjades byggnation av vårt första energilagringsbprojekt­, Bredhälla i Sverige (43 MW)
  • Projekt­utvecklings­portföljen bestod vid utgången av andra kvartalet 2023 av 856 MW

Utforska vår projekt­portfölj