Logotype

Energilagring

Energilagring möjliggör övergången till förnybar energiproduktion. Teknologin spelar en avgörande roll i moderna energisystem genom att förbättra nätstabiliteten, förbättra integrationen av förnybara energikällor och tillhandahålla reservkraft.

Fakta om energilarging

Energilagring är avgörande för den fortsatta utbyggnaden av sol- och vindkraft. Batterisystem, till exempel, kan lagra överskottsenergi från intermittenta källor som vind och sol och frigöra den när energiproduktionen är låg, vilket säkerställer en konstant och pålitlig energiförsörjning.

Genom att lagra överskottsel under perioder med låg efterfrågan och frigöra den när efterfrågan är hög bidrar energilagring till att stabilisera elnätet. På så sätt minskar risken för strömavbrott. Uppstår avbrott så ger energilagring reservkraft, vilket säkerställer att kritisk infrastruktur, hem och företag förblir i drift.

Energilagring kan sänka peak-kostnader för kommersiella och industriella kunder genom att göra el tillgängligt under perioder med hög efterfrågan. Därtill kan energilagring balansera utbud och efterfrågan på el, vilket skjuter upp behovet av dyra infrastrukturuppgraderingar i energisystemet.

Investerarnas växande intresse för förnybar energi gäller även batterier och annan lagringsteknik. Den globala energilagringskapaciteten förväntas öka med en sammansatt årlig tillväxttakt på 31 procent fram till 2030 och nå en total kapacitet på 741 GWh år 2030.

OX2 och energilagring

Energilagringen är avgörande för den fortsatta utbyggnaden av solceller och vindkraft. Vi utvärderar utvecklingen av lagringstekniker som både kan fungera fristående och som en del av system för sol- eller vindkraft.

Vårt intresse för att utveckla lagringslösningar stöds av ett växande utbud av batterilagringsprojekt­ i Europa. Den tänkta lösningen kommer att likna landbaserad vindkraft och solceller. Vi har också åtagit oss att erbjuda kunder och investerare förvaltningstjänster för batterilagring.

  • Under 2023 påbörjades byggnation av vårt första energilagringsbprojekt­, Bredhälla i Sverige (43 MW)
  • Projekt­utvecklings­portföljen bestod vid utgången av fjärde kvartalet 2023 av 926 MW

Utforska vår projekt­portfölj