Logotype
Logotype

Solkraft

Solkraft är den snabbast växande teknologin i den globala energimixen. Enligt International Energy Agency (IEA) är tillväxten inom solkraft så snabb att den beräknas vara en större energikälla än både naturgas och kol 2027.

Omvandlingen av solljus till elektricitet kallas fotovoltaik och sker via solceller. Det är en beprövad teknologi, men det är först under de senaste åren som solenergitekniken verkligen har mognat och kraftigt kommit ner i kostnad. Potentialen i solkraft begränsas bara av hur mycket energi vi lyckas fånga upp. På en timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela planetens befolkning använder under ett år och solen beräknas lysa i ytterligare fyra och en halv miljarder år.

Att kombinera jordbruk med solkraftsproduktion är en relativt ny teknologi och lämpar sig särskilt väl i länder där tillgången till mark är begränsad. Konceptet kallas agrivoltaik, eller agri-pv, och innebär i korthet att solpaneler installeras på betesmark eller odlingsbar jordbruksmark.

Solparker kan enkelt kopplas ihop med energilagringslösningar som batterier, vilket ger en jämnare energiförsörjning.

OX2 och solkraft

Solkraft sedan 2018

OX2 har utvecklat solkraft sedan 2018. Tillväxten inom solenergi har varit en nyckel i vår geografiska expansion de senaste åren.

Hela värdekedjan

Vi arbetar i alla led av värdekedjan, från finansiering, tillstånd och försäljning till byggnation och teknisk och kommersiell förvaltning.

Agrivoltaik

Vi utvecklar projekt inom agrivoltaik i Frankrike, Italien och Australien.

Nyckelkompetens

OX2:s solenergihubb med nyckelkompetens i hela värdekedjan är baserad i Spanien.

Uforska vår projektportfölj