Logotype

Landbaserad vindkraft

Korkeamaa

Soini, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Soini

Om projekt­et

Korkeamaa vindkraftsprojekt­ är beläget i Soini kommun i Södra Österbotten. Från projekt­området är det cirka fyra kilometer till Soinis centrum och området används huvudsakligen för jord- och skogsbruk.

Projekt­et har en lagakraftvunnen delgeneralplan. Den tekniska nämnden i Soini har beviljat tillstånds- och bygglov för 17 vindkraftverk med en total höjd på högst 230 meter. Tillstånden godkändes i februari 2023, men besvär över dem har anförts hos Vasa förvaltningsdomstol, där behandlingen av ärendet pågår. 

Avsikten är att vindparken ska anslutas till Fingrids transformatorstation i Alajärvi, dit elektriciteten leds med en ny kraftledning på 110 kV. Transformatorstationen finns cirka 10 kilometer från projekt­området.

Inom ramen för projekt­et genomfördes ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) åren 2013–2014. Materialet från utvärderingsförfarandet finns här (på finska). Utvecklingsansvaret för projekt­et överfördes till OX2 i december 2021. Saba Wind ansvarade för dess tidigare utvecklingsskeden.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Soini
Antal turbiner
17
Höjd
230 m

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Korkeamaa

Projekt­ledare
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Carl Andtfolk

+358 40 533 5923
carl.andtfolk@​ox2.com