Aurora

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Östersjön inom Sveriges ekonomiska zon. Vindparken benämns Aurora efter morgonrodnadens gudinna i den romerska mytologin. Avståndet till Gotland och Öland är cirka 20 respektive 30 kilometer.


Vindparken förväntas kunna generera ca 24 TWh, vilket motsvarar elkonsumtionen hos cirka fem miljoner hushåll. Genom Aurora kan vi minska utsläppen av koldioxid med över 14 miljoner ton per år. Sveriges totala utsläpp 2019 var cirka 50 miljoner ton.


Projekt inom svensk ekonomisk zon behöver flertalet tillstånd för att realiseras. Aurora har påbörjat samrådsprocessen för Natura 2000-tillståndsansökan och näst på tur är samrådsprocessen för ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.


Samrådsunderlaget för Natura 2000 finner ni längre ner på sidan.


Under development

Projektledare

Kristina Nilsson Bromander

+46 70 995 50 19 kristina.nilsson.bromander@ox2.com

Aurora

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Östersjön inom Sveriges ekonomiska zon. Vindparken benämns Aurora efter morgonrodnadens gudinna i den romerska mytologin. Avståndet till Gotland och Öland är cirka 20 respektive 30 kilometer.


Vindparken förväntas kunna generera ca 24 TWh, vilket motsvarar elkonsumtionen hos cirka fem miljoner hushåll. Genom Aurora kan vi minska utsläppen av koldioxid med över 14 miljoner ton per år. Sveriges totala utsläpp 2019 var cirka 50 miljoner ton.


Projekt inom svensk ekonomisk zon behöver flertalet tillstånd för att realiseras. Aurora har påbörjat samrådsprocessen för Natura 2000-tillståndsansökan och näst på tur är samrådsprocessen för ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.


Samrådsunderlaget för Natura 2000 finner ni längre ner på sidan.


Projektledare

Kristina Nilsson Bromander

+46 70 995 50 19 kristina.nilsson.bromander@ox2.com

Projektinformation

Area: Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
Wind turbines: 220-370
Estimated annual production: 24 000 GWh

Projektdokument