Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Aurora

Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland, Sweden

Phase
Under development
Location
Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
Production
24 TWh

About the project

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
Number of turbines
>370
Production
24 TWh

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan gynna den biologiska mångfalden

OX2:s mål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekten. OX2 tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030. Arbetet för att realisera detta mål pågår för fullt.

Som del i denna strategi har OX2 initierat ett samarbete med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, Burgsviken Utveckling AB (BUAB) på Gotland och Ecogain gällande utredning av vindpark Auroras förutsättningar av syresättning av bottenvatten i Östersjön. Ett annat led i strategin för att stärka den biologiska mångfalden är att OX2 föreslagit i sina ansökningar att avsätta ett belopp som ska användas för att vidta och främja olika åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden. För vindpark Auroras del föreslår OX2 ett villkor om att bolaget ska avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Do you want to know more?

General inquiries
aurora@ox2.com

Project contacts for Aurora

Project manager
Gabriella Ludvigsson

+46734122806