Logotype

Landbaserad vindkraft

Lestijärvi

Lestijärvi, Finland

Fas
Byggnationsfas
Plats
Lestijärvi
Produktion
1,3 TWh

Om projekt­et

Vindkraftsprojekt­et i Lestijärvi är beläget i Mellersta Österbotten, väster och söder om sjön Lestijärvi i ett område som huvudsakligen används för skogsbruk. Vindkraftsprojekt­et består av tre områden som är Kosolankangas, Hittisenneva och Iso-Korteneva. 

Projekt­et omfattar 69 vindkraftverk med en maximal höjd på 240 meter och en sammanlagd effekt på 455,4 megawatt. Till vindparken har valts kraftverk av typ Siemens Gamesa SG 6.6-170, vars rotordiameter är 170 meter och vars effekt per enhet är 6,6 MW. 

Projekt­et omfattar utöver vindpark även byggande av en ny transformatorstation Eltoneva samt kraftledningar på 110 kilovolt och 400 kilovolt för elöverföring. Den el som produceras i vindparken ansluts genom en ny elöverföringsförbindelse till stamnätet vid transformatorstationen i Alajärvi. Målet är att den nya kraftledningen på 400 kilovolt också ska betjäna andra vindparker som planerats för området. Kraftledningarna har beviljats tillstånd genom ett förfarande med inlösningstillstånd och tillstånden har vunnit laga kraft.

När vindparken är färdig är den årliga energiproduktionen över 1,3 terawattimmar, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 280 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). Vindparken kommer årligen att ge kommunen Lestijärvi fastighetsskatt till ett belopp av cirka 2,5 miljoner euro. Av investeringen på 650 miljoner euro beräknas cirka 20 procent av det totala beloppet kvarstå inom det ekonomiska området.

Inom ramen för projekt­et har man åren 2013–2014 genomfört ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna, vars material kan läsas här (på finska).

Vad pågår nu i projekt­et? 

Schaktningsarbetet, vägnätet i vindparken, lyftfälten för vindkraftverken och kraftverkens fundament färdigställs under 2023. Transformatorstationerna och kraftledningarna färdigställs under början av 2024. Transporterna av vindkraftverkens komponenter och arbetet med att bygga krafverken inleds i sommar 2024. Arbetet kommer att fortsätta under hela hösten 2024.

Vindparken beräknas vara färdigställd i 2025. När vindparken är färdig överlåts den till ägarna Kymppivoima, Oulun Energia och Kuopion Energia. Efter färdigställandet ansvarar OX2 för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av vindparken.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Byggnationsfas
Plats
Lestijärvi
Antal turbiner
69
Höjd
240 m
Produktion
1,3 TWh

Lestijärven tuuipuiston asukaslehti

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti kertoo hankkeen tuoreimmat kuulumiset, tekee tutuksi hankkeessa työskenteleviä henkilöitä ja yrityksiä sekä tarjoaa tietoa tuulivoimasta. Lehti on jaettu painettuna alueen koteihin ja lehden digiversioon voit tutustua alla olevista linkistä.

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti, kevät 2022

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti, syksy 2021

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Lestijärvi

Projekt­ledare
Jommi Tervo

+358 50 520 6250
jommi.tervo@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia