Logotype

Havsbaserad vindkraft

Tyrsky

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
6 TWh

Om projekt­et

Det havsbaserade vindkraftsprojekt­ Tyrsky ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Vasa. Vindparkens areal är cirka 480 km2 och ligger sydväst om Vasa i öppet hav, cirka 30 kilometer nordväst on Kaskö.

Projekt­et omfattar högst 95 vindkraftverk med en årlig elproduktion på cirka 6 TWh. Produktionen motsvarar cirka 8 procent av Finlands elproduktion 2023 (78 TWh). Projekt­ets elöverföring kommer att genomföras med sjökablar och för närvarande utreds alternativen var elöverföringen stiger i land.

I projekt­et genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbedömningen krävs för att inleda projekt­et och för att undersöka havsbottnen i den ekonomiska zonen på det öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 fick 2022 tillstånd att inleda undersökningarna.

Vad händer härnäst?

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning av projekt­et (MKB) samt omfattande undersökningar av havsbottnen inleddes sommaren 2023. Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) blev klart i början av 2024 och det har lagts fram offentligt 1.2–22.3.2024. Under framläggandet kan åsikter och utlåtanden om MKB-programmet framföras. MKB-programmet och anvisningar för lämnande av åsikter finns på miljöförvaltningens webbplats här. 

Efter MKB-programmet fortsätter förfarandet för miljökonsekvensbedömning till beskrivningsskedet. I beskrivningsskedet undersöks projekt­ets miljökonsekvenser och informationen sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning).

Projekt­ets tillståndsförfaranden och undersökningarna kommer att ta uppskattningsvis 3–4 år och det egentliga byggandet kan påbörjas i slutet av decenniet. Som snabbast kan den havsbaserade vindparken börja producera el vid decennieskiftet.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
~ 95
Produktion
6 TWh

Informationsmöte för allmänheten 13.2.2024

Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om MKB-programmen för havsvindkraftsparken Tyrsky och elöverföringen tisdagen 13.2.2024 kl. 17.30–20.00 i Frans Henriksonsalen, Närpesvägen 16, 64200 Närpes. Kaffeservering från och med kl. 17.00.

Man kan också delta i infomötet på distans. Du kan delta via denna länken. Distanslänk till evenemanget kan också hittas på miljöförvaltningens webbplats. Gå till sidan här.

Så här framskrider havsbaserad vinkraftsprojekt­ Tyrksy

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Tyrsky

Projekt­ledare
Mathias Skog

+358 50 590 2199
mathias.skog@​ox2.com

Nyheter