Logotype

Havsbaserad vindkraft

Laine

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
11 TWh

Om projekt­et

Havsbaserad vindkraftsprojekt­ Laine ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Karleby och Jakobstad. Vindkraftsområdets areal är cirka 450 km2 och dess avstånd till fastlandet är cirka 30 kilometer, till Jakobstad cirka 32 kilometer och till de närmaste öarna cirka 24 kilometer (Torsön).

Projekt­et omfattar högst 150 vindkraftverk med en årlig elproduktion av cirka 11 TWh. Produktionen skulle omfatta cirka 14 procent av Finlands elproduktion 2023 (78 TWh).

I projekt­et genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbeskrivningen kräver start av projekt­et och undersökning av havsbotten i den ekonomiska zonen på öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 lämnade in ansökningar om undersökningstillstånd till arbets- och näringsministeriet i maj 2021. I januari 2022 OX2 fick statsrådets tillstånd att påbörja undersökningar. 

Vad händer härnäst?  

Projekt­ets miljökonsekvensbedömning pågår. MKB-programmet var offentligt framlagt hösten 2022, och NTM-centralen i Södra Österbotten gav 21.12.2022 sitt utlåtande om programmet. Utlåtandet finns här och i dokumenten nedan. MKB-rapporten förväntas bli framlagd under våren 2024. I beskrivningen går man i detalj igenom projekt­ets miljökonsekvenser. En motiverad slutsats om MKB från NTM-centralen i egenskap av kontaktmyndighet kan förväntas hösten 2024.

Tillståndsprocesserna och undersökningarna för projekt­et pågår uppskattningsvis till utgången av 2026. Målet är att det egentliga byggandet kan inledas mot slutet av årtiondet.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
~ 150
Produktion
11 TWh

Så här framskrider havsbaserad vindkraftsprojekt­ Laine

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Laine

Projekt­ledare
Olli Takalammi

+358 400 913 788
olli.takalammi@​ox2.com

Nyheter

Beställ projekt­ets nyhetsbrev

Om du vill få aktuell information om framstegen av det havsbaserade vindkraftsprojekt­et Laine, kan du beställa projekt­ets nyhetsbrev genom länken nedan.

Beställ nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet