Logotype

Solenergi

Keinusuo

Loimaa, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
59 GWh
Kapacitet
60 MW

Om projekt­et

Solkraftsprojekt­et i Keinusuo finns i Loimaa i Egentliga Finland. Projekt­området är 75 hektar stort. 

Projekt­ets sammanräknade totaleffekt uppskattas till 60 MW. När solkraftsparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 59 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i nästan 12 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). 

Vad händer härnäst? 

Den tekniska planeringen av projekt­et pågår. Bland annat planeringen av solpanelernas placering, elektrifiering och vägnätet har främjats. Dessutom utarbetades år 2023 en miljöutredning om projekt­ets influensområde, där projekt­ets konsekvenser för miljön kartlades grundligt. Inom projekt­området inleddes sommaren 2023 också solstrålningsmätningar som fortsätter sommaren 2024.

Målet med ansökan om avgörande av planeringsbehov för projekt­et (STR) och ansökan om bygglov ska behandlas av Loimaa stad i början av 2024.

Ansökan om MKB-behovsprövning lämnades in till NTM-centralen i oktober 2023. I november 2023 meddelade NTM-centralen ett beslut om att MKB-förfarandet inte behöver tillämpas på det planenliga projekt­et.

Målet är att investerings­beslutet om byggande av projekt­et kan fattas före utgången av 2024 och att byggarbetena kan inledas 2025. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2026. 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
59 GWh
Kapacitet
60 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Keinusuo

Projekt­ledare
Taru Rantaruoko

+358 40 484 3099
taru.rantaruoko@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Henna-Riikka Vuorinen

+358 44 364 5917
henna-riikka.vuorinen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Keinusuon aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä. 

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje