Logotype

Solenergi

Aurinkonevat

Kauhajoki, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhajoki
Produktion
460 GWh
Kapacitet
500 MW

Om projekt­et

Solkraftsprojekt­et Aurinkonevat finns i Nummijärvi i Kauhajoki i Södra Österbotten. Solkraftsprojekt­et är ett av de största som planeras i Finland. Projekt­området omfattar cirka 600 hektar och är i huvudsak ett gammalt torvutvinningsområde. 

Projekt­ets totala eftersträvade effekt uppskattas till 500 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 460 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 92 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). 

Vad händer härnäst?  

Den tekniska planeringen av projekt­et pågår. Bland annat planeringen av solpanelernas placering, elektrifiering och vägnätet har främjats. Dessutom har det inom projekt­området under 2023 gjorts preliminära markundersökningar samt en utredning om nätanslutningen.

I projekt­et genomförs ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). Inom projekt­området görs naturutredningar under 2024.

Målet är att investerings­beslutet om att bygga projekt­et ska kunna fattas före utgången av 2026 och att byggarbetena ska kunna inledas 2027. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2028. 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhajoki
Produktion
460 GWh
Kapacitet
500 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Aurinkonevat

Projekt­ledare
Taru Rantaruoko

+358 40 484 3099
taru.rantaruoko@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Olli Heinonen

+358 40 353 2219
olli.heinonen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Aurinkonevat aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje