Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Salo-Ylikoski

Kauhava, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhava

Om projektet

Vindkraftsprojektet i Salo-Ylikoski finns i Kauhava stad i Södra Österbotten. Projektområdet ligger i den norra delen av Kauhava, vid gränsen mot Nykarleby och Pedersöre. Avståndet till Kauhava centrum är cirka 30 kilometer. Området används huvudsakligen för skogsbruk. 

Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan och de bygglov för sju vindkraftverk som Kauhava stad beviljade 2022. Förfarandet för miljökonsekvensbedömning av projektet (MKB) inleddes i slutet av 2022. Konsekvensbeskrivningen blev klar våren 2023 och kontaktmyndigheten gav en motiverad slutsats om MKB-rapporten i november 2023. Du kan se MKB-materialet (på finska) här. 

Vindparken ansluts till Fingrids 110 kV kraftledning mellan Seinäjoki och Hirvisuo, som löper cirka 3 kilometer väster om projektområdet. Vid kraftledningen byggs en egen transformatorstation dit elektriciteten överförs med jordkabel från projektområdet. Om nätanslutningen av projektet har avtal ingåtts med Fingrid i slutet av 2022. 

Projektet har övergått till OX2 i mars 2022 och Tuuliveikot Oy har ansvarat för den tidigare utvecklingen. 

Vad händer härnäst? 

När MKB-processen och vindmätningarna har slutförts förbereder vi oss för genomförandet av projektet. Målet är att få ett byggbeslut för projektet före utgången av 2024. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhava
Antal turbiner
7
Höjd
220 m

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Salo-Ylikoski

Projektledare
Valtteri Paunonen

+358 40 755 2186
valtteri.paunonen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Carl Andtfolk

+358 40 533 5923
carl.andtfolk@​ox2.com