Logotype

Landbaserad vindkraft

Salo-Ylikoski

Kauhava, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhava

Om projekt­et

Vindkraftsprojekt­et i Salo-Ylikoski finns i Kauhava stad i Södra Österbotten. Projekt­området ligger i den norra delen av Kauhava, vid gränsen mot Nykarleby och Pedersöre. Avståndet till Kauhava centrum är cirka 30 kilometer. Området används huvudsakligen för skogsbruk. 

Projekt­et har en lagakraftvunnen delgeneralplan och de bygglov för sju vindkraftverk som Kauhava stad beviljade 2022. Förfarandet för miljökonsekvensbedömning av projekt­et (MKB) inleddes i slutet av 2022. Konsekvensbeskrivningen blev klar våren 2023 och kontaktmyndigheten gav en motiverad slutsats om MKB-rapporten i november 2023. Du kan se MKB-materialet (på finska) här. 

Vindparken ansluts till Fingrids 110 kV kraftledning mellan Seinäjoki och Hirvisuo, som löper cirka 3 kilometer väster om projekt­området. Vid kraftledningen byggs en egen transformatorstation dit elektriciteten överförs med jordkabel från projekt­området. Om nätanslutningen av projekt­et har avtal ingåtts med Fingrid i slutet av 2022. 

Projekt­et har övergått till OX2 i mars 2022 och Tuuliveikot Oy har ansvarat för den tidigare utvecklingen. 

Vad händer härnäst? 

När MKB-processen och vindmätningarna har slutförts förbereder vi oss för genomförandet av projekt­et. Målet är att få ett byggbeslut för projekt­et före utgången av 2024. 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhava
Antal turbiner
7
Höjd
220 m

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Salo-Ylikoski

Projekt­ledare
Valtteri Paunonen

+358 40 755 2186
valtteri.paunonen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Carl Andtfolk

+358 40 533 5923
carl.andtfolk@​ox2.com