Logotype
Logotype

Havsbaserad vindkraft

Pleione-Ran

Östersjön, öster om Gotland, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, öster om Gotland
Driftstart
2030
Produktion
13 TWh
Kapacitet
2,8 GW

El och vätgas sätter Gotland i centrum

Vindpark Ran kommer tillsammans med energipark Pleione att bidra till att öka tillgången på fossilfri energi i Sverige och stärka elkapaciteten på Gotland. Gotland har med sitt geografiska läge, etablerade industrier, innovativa företagsanda och ett blomstrande jordbruk goda förutsättningar för att vara drivande i Sveriges omställningsresa. 

De båda parkerna kan tillsammans generera 13 TWh (Ran 8 TWh, Pleione 5 TWh) fossilfri el årligen vilket motsvarar 10 procent av Sveriges nuvarande elbehov. Tillgången på fossilfri energi och ökad elkapacitet ger möjligheter att vidareförädla el till vätgas och andra e-bränslen som kan fungera som energibärare för lagringsändamål, drivmedel, som ersättning till fossila bränslen inom industrin eller för produktion av grön konstgödsel.

Energipark Pleione består av 42–70 vindkraftverk och planeras för att även ha vätgasanläggning(ar) på specifika plattformar eller på vindkraftverkens fundament. Vindpark Ran kommer att bestå av 90–121 vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd kommer att uppgå till max 310 meter för Ran och 370 meter för Pleione. Driftsättningen för båda parkerna planeras till år 2030.

I partnerskap med Ingka Investments

OX2 utvecklar Pleione-Ran tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projekt­et. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energiproduktion och äger idag över 2 GW förnybar produktion. Läs mer här

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, öster om Gotland
Antal turbiner
Ran max 120, Pleione max 70
Höjd
Ran max 310 m, Pleione max 370 m
Driftstart
2030
Produktion
13 TWh
Kapacitet
2,8 GW

Vad händer nu?

I juni 2024 har en ansökan för Vindpark Ran lämnats in till Mark- och miljödomstolen och en ansökan om tillstånd för Energipark Pleione enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon har lämnats till regeringen. Båda ansökningarna kommer nu att handläggas av berörda myndigheter där förhandling i Mark- och miljödomstolen för Vindpark Ran förväntas ske under 2025. Samtidigt arbetar vi vidare med tillståndsansökningar som krävs för nätanslutning av parkerna.

Syresättning av bottenvatten

Tillsammans med SMHI deltar OX2 i forskningsprojektet BaltVent om möjligheten att syresätta Östersjöns djupvatten med syre från vätgasproduktion i samband med havsbaserad vindkraft.

Omställningen börjar med fossilfri elproduktion

Tillgången till fossilfri energi är avgörande för att nå uppsatta klimatmål, ställa om industrier, transporter samt locka nya investeringar och företagsetableringar. Havsbaserad vindkraft ger storskalig elproduktion till låga produktionskostnader och kan med en byggtid på cirka tre år leverera stora mängder el snabbt.

Visualiseringar

Här kan du ta del av fotomontage för Pleione-Ran.

Här finner du underlagen

Vindkraft för ett friskare hav – så kan havsbaserad vindkraft syresätta Östersjön

Kan vindkraften verkligen bidra till att få tillbaka torsken i Östersjön? Ja, det tror vi på OX2. Nu deltar vi i ett forskningsprojekt tillsammans med SMHI för att ta reda på om det är möjligt och hur det i så fall kan göras. 

Läs artikeln om syresättning av bottenvatten i Östersjön

Frågor och svar

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna om havsbaserad vindkraft i området kring Pleione-Ran.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
pleioneran@ox2.com

Projektkontakter för Pleione-Ran

Projektledare
Elina Cuéllar

+46 702 24 34 67
elina.cuellar@​ox2.com