Logotype

Havsbaserad vindkraft

Pleione

Östersjön, utanför Gotlands kust, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Gotlands kust
Produktion
17,5 TWh

Om projekt­et

OX2 AB planerar en etablering av en energipark som omfattar en vindpark och vätgasproduktion i Sveriges ekonomiska zon cirka 30 km utanför Gotlands östra kust i Egentliga Östersjön.

Fullt utbyggd väntas energiparken ha en installerad effekt om cirka 3,9 GW och producera cirka 17,5 TWh förnybar energi per år vilket motsvarar den årliga energianvändningen för omkring 3,5 miljoner svenska hushåll. Den planerade elproduktionen skulle vidare möjliggöra för vätgasproduktion om cirka 400 000 ton per år.

Vad händer nu?

Samråd för energiparken är avslutad och genomfördes perioden januari tom slutet på mars 2023. Nu påbörjas arbetet med ansökan om tillstånd som innefattar samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande bilagor. Vi vill tacka alla som inkommit med värdefulla synpunkter till projekt­et.

OX2 kommer fortsätta med undersökningar av de marina naturvärden, marina däggdjur och fågel inom planerat parkområde. Just nu är båten North Star survey vessel (MMSI 261008020) ute och inventerar pågående fågelmigration öster om Gotland.

Läs i media om arbetet kring projekt­et Pleione

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Gotlands kust
Antal turbiner
120–256
Produktion
17,5 TWh

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan gynna den biologiska mångfalden

OX2:s mål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekt­en. OX2 tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030. Arbetet för att realisera detta mål pågår för fullt.

Läs mer om OX2:s hållbarhets­arbete

Visualiseringar

Här kan du ta del av både fotomontage och videoanimeringar för Pleione.

Här finner du underlagen 

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
pleione@ox2.com

Projekt­kontakter för Pleione

Projekt­ledare
Elina Cuéllar

+46 70 – 224 34 67