Finja blir självförsörjande på grön el

2014-09-29

Finja har tecknat avtal med OX2 om att köpa två vindkraftverk på Rödstahöjden i Sollefteå. Genomsnittsproduktionen förväntas bli cirka 19 gigawattimmar per år, för de två verken – betydligt mer än Finjakoncernens totala årsförbrukning.

– Det här ligger helt i linje med våra värderingar som familjeföretag, där investeringar för framtiden alltid är i fokus, säger Gull-Britt Jonasson vd på Finja.

– Finja är en förebild i den egna branschen när de genom att satsa på vindkraft, driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

Läs artikeln i Energinyheter

Dela
× -