Logotype
Logotype

Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman. Aktieinnehav per 31 december, 2022.

Läs mer om styrelsens arbete här

Johan Ihrfelt
Ordförande
Johan Ihrfelt
Ordförande sedan 2007. Ordförande i ersättnings­utskottet och investerings­kommittén sedan 2021. Ordförande i affärsetisk kommitté sedan 2022.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, NYU Stern School of Business i New York samt studier vid juristlinjen, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande i Peas Industries AB.  Styrelseledamot i Biond Production AB, Peas Industries Invest AB, Lifebolt AB, Yosai AB, Segulah  Cestrum Bidco AB och Cestrum Colnsolida Topco AB.

Tidigare uppdrag: Olika styrelseuppdrag inom OX2 och Peas-koncernen.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

Thomas von Otter
Styrelseledamot
Thomas von Otter
Styrelseledamot sedan 2005. Ledamot i investerings­kommittén sedan 2021.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1966

Huvudsaklig utbildning: Ekonomlinjen, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Vice verkställande direktör och styrelseledamot i Peas Industries AB.  Styrelseordförande i Biond Production AB. Styrelseledamot i Kottla Strand AB, Spray AB, Segulah  Cestrum Bidco AB, Segulah Consolida Topco AB, Peas Industries Invest 2 AB och Biond Holding AB.

Tidigare uppdrag: Olika styrelseuppdrag inom OX2 och Peas-koncernen.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

Anna-Karin Eliasson Celsing
Styrelseledamot
Anna-Karin Eliasson Celsing
Styrelseledamot sedan 2019.Ordförande i revisions­utskottet sedan 2023. Ledamot i affärsetisk kommitté sedan 2023.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1962

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande för revisions­utskottet i Castellum  Aktiebolag. Styrelseledamot, ordförande för revisions­utskottet och ledamot i riskutskottet i  Landshypotek Bank Aktiebolag. Styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Peas Industries AB, Svensk  Husproduktion AB, och Volati AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Tim Bergling Foundation, Stiftelsen  Beckmans Designhögskola och Stiftelsen Orionteatern.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Sveriges Television. Styrelseledamot i Kungliga Operan, Serneke Group, Carnegie Investment Bank och Carnegie Holding.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Niklas Midby
Styrelseledamot
Niklas Midby
Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisions­utskottet sedan 2023.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Evitec Oy och Credon AB. Styrelseledamot i Consiglio Capital AB, ByggaBo i Stockholm AB och Urban Parkering Fastighetsutveckling AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Sbanken ASA, Resscapital AB och stoEr Technologies AB.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Malin Persson
Styreleledamot
Malin Persson
Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i ersättnings­utskottet sedan 2022.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Hexpol AB, Peab AB och Ricardo Plc.

Tidigare uppdrag: Olika operativa uppdrag i svenska industriföretag, styrelseuppdrag i t. ex. Hexatronic Group AB och Ahlström Capital Oy.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Ann Grevelius
Styrelseledamot
Ann Grevelius
Styrelseledamot sedan 2021.

Läs mer
Läs mindre

Född: 1966

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Optise AB. Styrelseledamot i Fastighets AB Stenvalvet, Grewil Advisory AB, Aura Group, Slättö Förvaltning AB, The European Smaller Companies Trust AB, Stena Sessan AB, Aktia AB, Dormiente Invest.

Tidigare uppdrag: Partner i GP Bullhound Ltd. Styrelseordförande i Open Payments Europe AB. Styrelseledamot i Carneo Alternative Solutions AB, Carneo AB, Holberg Fondförvaltning AS, Enigio  Time AB, Oscar Properties Holding AB, Alecta Tjänstepension Ömsesidigt och Preglife AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.