Logotype

Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman. Aktieinnehav per 31 december, 2022.

Läs mer om styrelsens arbete här

Johan Ihrfelt
Ordförande
Johan Ihrfelt
Ordförande sedan 2007. Ordförande i ersättnings­utskottet och investerings­kommittén sedan 2021.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, NYU Stern School of Business i New York samt studier vid juristlinjen, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande i Peas Industries AB. Styrelseordförande i Enstar AB. Styrelseledamot i Biond Production AB, Peas Industries Invest AB, Lifebolt AB och Yosai AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Xygen BidCo AB, Xygen HoldCo AB och Xygen MidCo AB. Styrelseledamot i Biond Heat Production AB, Bonbio AB och OX2 Technical and Commercial Management AB och DTS Holding AB. Styrelsesuppleant i Biond Production Helsingborg AB, Biond Holding AB och Sparks Development AB.

Aktieinnehav i OX2: 124 168 572 aktier indirekt via Peas Industries AB.1)

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

1) Peas Industries AB kontrolleras indirekt av Johan Ihrfelt med cirka 38 % av rösterna och aktierna i Peas Industries AB.

Thomas von Otter
Styrelseledamot
Thomas von Otter
Styrelseledamot sedan 2005. Ledamot i investerings­kommittén sedan 2021.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1966

Huvudsaklig utbildning: Ekonomlinjen, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Vice verkställande direktör och styrelseledamot i Peas Industries AB. Styrelseordförande i Biond Production AB. Styrelseledamot i Enstar AB, Kottla Strand AB, Spray AB, Xygen BidCo AB, Xygen HoldCo AB och Xygen MidCo AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Biond Heat Production AB, Bonbio AB, OX2 Technical and Commercial Management AB.

Aktieinnehav i OX2: 124 168 572 aktier indirekt via Peas Industries AB.1)

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

1) Peas Industries AB kontrolleras indirekt av Thomas von Otter med cirka 38 % av rösterna och aktierna i Peas Industries AB.

Anna-Karin Eliasson Celsing
Styrelseledamot
Anna-Karin Eliasson Celsing
Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisions­utskottet sedan 2021.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1962

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande för revisions­utskottet i Castellum Aktiebolag. Styrelseledamot, ordförande för revisions­utskottet och ledamot i riskutskottet i Landshypotek Bank Aktiebolag. Styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Peas Industries AB, Svensk Husproduktion AB, och Volati AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Tim Bergling Foundation, Stiftelsen Beckmans Designhögskola och Stiftelsen Orionteatern.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Sveriges Television. Styrelseledamot i Kungliga Operan, Serneke Group, Carnegie Investment Bank och Carnegie Holding.

Aktieinnehav i OX2: 198 056 aktier via AKC Råd AB.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Niklas Midby
Styrelseledamot
Niklas Midby
Styrelseledamot sedan 2019.

Läs mer
Läs mindre

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Evitec Oy och Credon AB. Styrelseledamot i Consiglio Capital AB, ByggaBo i Stockholm AB och Urban Parkering Fastighetsutveckling AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Sbanken ASA,
Resscapital AB och stoEr Technologies AB.

Aktieinnehav i OX2: 213 056 aktier.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Malin Persson
Styreleledamot
Malin Persson
Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i ersättnings­utskottet sedan 2022.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i bland annat HEXPOL AB, Getinge AB, Peab AB, Beckers Industrial Coatings AB och Ricardo Plc. Styrelseordförande i Universeum AB. VD, styrelseledamot och delägare i Accuracy Ingenjörs- och Konsultbyrå AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i RO-Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot och ordförande i revisions­utskottet i Hexatronic Group AB. Styrelseledamot och ledamot i revisions­utskottet i EVRY AS, Koncecranes Oy och Kongsberg Automotive AS Oslo. Styrelseledamot i Magnora Aktiebolag, Mekonomen Aktiebolag, Mobile Climate Control Group Holding AB, PressCise AB, Ruter Dam Chefsutveckling AB, Silver Life AB, Silver Life Service AB och Skäret skolkooperativ ek.för.

Aktieinnehav i OX2: 4 166 aktier.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Ann Grevelius
Styrelseledamot
Ann Grevelius
Styrelseledamot sedan 2021.

Läs mer
Läs mindre

Född: 1966

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Optise AB. Styrelseledamot i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt, Fastighets AB Stenvalvet, Grewil Advisory AB, H&H Group AB, Slättö Förvaltning AB, Stena Sessan AB och The European Smaller Companies Trust PLC.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Partner i GP Bullhound Ltd. Styrelseordförande i Open Payments Europe AB. Styrelseledamot i Carneo Alternative Solutions AB, Carneo AB, Holberg Fondförvaltning AS, Enigio Time AB, Oscar Properties Holding AB och Preglife AB.

Aktieinnehav i OX2: 2 500 aktier.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.