Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman. Aktieinnehav per 4 Maj, 2022.

Läs mer om styrelsens arbete här

Johan Ihrfelt

Johan Ihrfelt

Chair
Läs mer

Ordförande sedan 2007. Ordförande i ersättningsutskottet och investerings­kommittén sedan 2021.

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, NYU Stern School of Business i New York samt studier vid juristlinjen, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande i Peas Industries AB. Styrelseordförande i Enstar AB. Styrelseledamot i Peas Industries Invest AB, Xygen AB, Biond Production AB, DTS Holding AB, Lifebolt AB, och Yosai AB. Styrelsesuppleant i Biond Holding AB och Sparks Business Development AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Biond Heat Production AB, Bonbio AB och OX2 Technical and Commercial Management AB. Styrelsesuppleant i Biond Production Helsingborg AB.

Aktieinnehav i OX2: 124 168 572 aktier indirekt via Peas Industries AB.1)

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

1) Peas Industries AB kontrolleras indirekt av Johan Ihrfelt med cirka 38 % av rösterna och aktierna i Peas Industries AB.

Thomas von Otter

Thomas von Otter

Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2005. Ledamot i investerings­kommittén sedan 2021.

Född: 1966

Huvudsaklig utbildning: Ekonomlinjen, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Vice verkställande direktör och styrelseledamot i Peas Industries AB. Styrelseordförande i Biond Production AB. Styrelseledamot i Brantabacken AB, Biond Holding AB, Bolster United Sweden AB Enstar AB, Kottla Strand AB, Spray AB, Xygen BidCo AB, Xygen HoldCo AB och Xygen MidCo AB. Styrelsesuppleant i Byr AB, DTS Holding AB och Utellus AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i IABO Stockholm AB. Styrelsesuppleant i Biond Heat Production AB, Bonbio AB, OX2 Technical and Commercial Management AB, Rödstahöjden Vindkraft AB, Sjisjka Nät AB och Sjisjka Vind AB.

Aktieinnehav i OX2: 124 168 572 aktier indirekt via Peas Industries AB.1)

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

1) Peas Industries AB kontrolleras indirekt av Thomas von Otter med cirka 38 % av rösterna och aktierna i Peas Industries AB.

Anna-Karin Eliasson Celsing

Anna-Karin Eliasson Celsing

Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisions­utskottet sedan 2021.

Född: 1962

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande för revisions­utskottet i Castellum Aktiebolag. Styrelseledamot, ordförande för revisions­utskottet och ledamot i riskutskottet i Landshypotek Bank Aktiebolag. Styrelseledamot och ledamot i revisions­- och riskutskotten i Carnegie Holding AB och Carnegie Investment Bank AB. Styrelseledamot i AKC Råd AB, Lannebo Fonder AB, Peas Industries AB och Volati AB. Styrelseledamot i stiftelsen Tim Bergling Foundation och stiftelsen Beckmans Designhögskola.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Sveriges Television Aktiebolag. Styrelseledamot i ESA-konsulter Aktiebolag, Kungliga Operan Aktiebolag, Lannebo & Partners AB, SERNEKE Group AB (publ), SevenDay Finans AB, St Petersburg Property Company AB, och Wallumni Music AB.

Aktieinnehav i OX2: 263 056 aktier via AKC Råd AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Niklas Midby

Niklas Midby

Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Credon AB, Ketut Topco OY, Sbanken ASA och stoEr Technologies AB. Styrelseledamot i ByggaBo i Stockholm AB, Consiglio Capital AB och Urban Parkering Fastighetsutveckling AB. Styrelsesuppleant i Mirella AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande och styrelseledamot i Resscapital AB. Styrelseordförande i Skandiabanken Aktiebolag (publ). Styrelseledamot i Peas Industries AB.

Aktieinnehav i OX2: 263 056 aktier.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Petter Samlin

Petter Samlin

Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet och investerings­kommittén sedan 2021.

Född: 1979

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i NLTG Hotels Holding AB. Styrelseledamot i Altor Equity Partners AB, C Asset Management Partners Holding I AB, Henrico Invest AB, Ludvig & Co Group AB, Ludvig & Co Holding AB, Ludvig & Co MIP AB, NLTG HH BidCo AB, NLTG HH Holdco AB, NLTG Holdco AB, Nordic Leisure Travel Group Holding AB, Wrist Ship Supply A/S, Wrist Ship Supply Holding A/S, W.S.S Holding A/S, Xygen HoldCo AB, Xygen MidCo AB och Xygen BidCo AB. Styrelsesuppleant i Carneo AB, Cretum Invest AB och Dalénumkliniken AB. Särskild delgivningsmottagare Alikkom Capital AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i ACIB Holding AB, CIBVESTCO Junior AB, NLTG HH BidCo AB, NLTG HH Holdco AB och Valot Group AB. Styrelseledamot i Aktiebolaget Skrindan, Bokoredo AB, Carneo Alternative Investments AB, Carneo Funds AB, Ludvig & Co AB och Xygen MipCo AB. Särskild delgivningsmottagare i Tikehau AB.

Aktieinnehav i OX2:

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Jan Frykhammar

Jan Frykhammar

Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i revisions­utskottet sedan 2021.

Född: 1965

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i Business Management, Uppsala universitet.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande i FCD Sverige AB. Senior Independent Non-Executive director och ordförande i revisions­utskottet i Alphawave IP. Styrelseordförande i Aspia AB, Aspia Group AB, Aspia Group Holding AB, Celltick Ltd och Clavister AB. Styrelseledamot och ordförande i revisions­utskottet i ENEA AB, ITAB Shop Concept AB och Nordic Semiconductor ASA. Styrelseledamot och ordförande i revisions­- och finanseringsutskottet i Clavister Holding AB. Styrelseledamot i Roima Intelligence OY, Telavox AB och Quickbit eu AB (publ).

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör och styrelseordförande i Paricencus AB. Extern verkställande direktör, vice verkställande direktör och CFO i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseordförande, Senior Advisor och ordförande i revisions­utskottet i Openet Telecom Ltd. Styrelseordförande och styrelseledamot i KVD of Sweden AB och Paricencus AB. Styrelseordförande i DLN Payroll Services AB och Skeppsbron Skatt AB. Styrelseledamot i Attendo AB (publ), Ericsson Credit AB, Ideella föreningen Svenskt Näringsliv med firma Svenskt Näringsliv och Ideella Föreningen Teknikföretagen i Sverige med firma Föreningen Teknikföretagen i Sverige. Industrial Advisor i Ratos AB. Senior Advisor i Utimaco AG.

Aktieinnehav i OX2: 263 056 aktier.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Malin Persson

Malin Persson

Styreleledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör, styrelseledamot och delägare i Accuracy Ingenjörs- och Konsultbyrå AB. Styrelseordförande i AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp och Universeum AB. Styrelseledamot och ledamot i revisions­utskottet i HEXPOL AB. Styrelseledamot (SID) och ledamot i revisions­utskottet i Ricardo Plc. Styrelseledamot och ledamot i revisions­utskottet i Getinge AB. Styrelseledamot i Ahlström Capital Oy, Becker Industrial Coatings Holding AB och Peab AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i RO-Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot och ordförande i revisions­utskottet i Hexatronic Group AB. Styrelseledamot och ledamot i revisions­utskottet i EVRY AS, Koncecranes Oy och Kongsberg Automotive AS Oslo. Styrelseledamot i Magnora Aktiebolag, Mekonomen Aktiebolag, Mobile Climate Control Group Holding AB, PressCise AB, Ruter Dam Chefsutveckling AB, Silver Life AB, Silver Life Service AB och Skäret skolkooperativ ek.för.

Aktieinnehav i OX2: 4 166 aktier.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Anna Grevelius

Anna Grevelius

Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1966

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Optise AB. Styrelseledamot i Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, Carneo AB, Fastighets AB Stenvalvet (publ), Grewil Advisory AB, H&H Group AB, Holberg Fondförvaltning AS, Slättö Förvaltning AB och TR European Trust PLC.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Partner i GP Bullhound LtD. Styrelseordförande i Open Payments Europe AB. Styrelseledamot i Carneo Alternative Solutions AB, Enigio Time AB, Oscar Properties Holding AB och Preglife AB.

Aktieinnehav i OX2: 2 500 aktier.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.