Logotype

Mångfald och inkludering 

På OX2 är vi övertygade om att inkluderande team, där medarbetarna har olika bakgrund, presterar bättre. Vi främjar en kultur där alla våra anställda känner sig bekväma och trygga med att vara sig själva, och där alla känner sig uppskattade och respekterade. Vi har en nolltoleranspolicy mot diskriminering och trakasserier och arbetar för att säkerställa en rättvis representation av underrepresenterade grupper.  

En kultur som präglas av mångfald och inkludering  

Alla våra anställda ska kunna förvänta sig att behandlas rättvist och med respekt av sina kollegor. Det är också viktigt att alla kan ta med sig hela sitt jag till jobbet och känna sig uppskattade för den de är. På OX2 är vi gemensamt ansvariga för att skapa en kultur där alla känner sig trygga med att göra misstag, uppmuntras att lära sig och ges möjlighet att göra sitt bästa. På samma sätt är vi alla ansvariga för att själva växa och kontinuerligt tillägna oss den kompetens vi behöver för att prestera på topp och utvecklas. 

För att säkerställa mångfald och inkludering i vår organisation utbildar vi våra medarbetare kontinuerligt. Vi genomför löneöversyner och följer upp och arbetar för att få en bättre könsfördelning – i team, vår ledningsgrupp och i styrelsen. Vi säkerställer också mångfald i våra rekryteringsprocesser. För att bibehålla en fortsatt jämställd rekrytering måste våra rekryteringspartners alltid presentera lika många kvinnliga och manliga kandidater. Om överträdelser misstänks ska de i första hand anmälas till närmaste chef eller, om detta inte är möjligt, till någon annan på företaget. OX2 har också en visselblåsarfunktion som gör det möjligt för anställda att anonymt anmäla misstänkta missförhållanden på arbetsplatsen. 

Vårt mål är att det inte ska förekomma några fall av diskriminering eller trakasserier och att vi ska ha en jämn könsfördelning på bolaget. 

Mål: 

  • Ingen diskriminering och inga trakasserier. 
  • Jämn könsfördelning i ledningsgruppen och totalt på OX2.