Logotype
Logotype

Vår hållbarhets­strategi

Vår hållbarhets­strategi bygger på fyra strategiska fokusområden. Tillsammans hjälper dessa fokusområden oss att nå våra långsiktiga hållbarhets­mål och accelerera tillgången till förnybar energi på ett hållbart sätt. Varje fokusområde tar upp väsentliga frågor som vi kontinuerligt kommunicerar och rapporterar om.