Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi bygger på fyra strategiska fokusområden. Tillsammans hjälper dessa fokusområden oss att nå våra långsiktiga hållbarhetsmål och accelerera tillgången till förnybar energi på ett hållbart sätt. Varje fokusområde tar upp väsentliga frågor som vi kontinuerligt kommunicerar och rapporterar om.