Logotype

Positiva bidrag till klimat och natur

Klimatförändringarna och den storskaliga förlusten av biologisk mångfald är två globala kriser som är tätt sammanflätade. För att skapa en motståndskraftig värld måste vi förebygga klimatförändringar och samtidigt berika den biologiska mångfalden. Genom att accelerera omställningen till förnybar energi bidrar OX2 i hög grad till att begränsa klimatförändringarna. För att göra detta på ett hållbart sätt arbetar vi för att minimera våra utsläpp av växthusgaser, minimera vår negativa påverkan på naturen och uppnå en högre nivå av cirkulär resursanvändning.

Klimatavtryck

Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet. 

Läs mer

Rödstahöjden

Biologisk mångfald

Vi har länge arbetat för att minimera vår negativa påverkan på naturen och vidtar nu kraftfulla åtgärder för att nå vårt mål om naturpositiva vind- och solparker senast 2030.

Läs mer

Cirkularitet

Vi arbetar för en högre nivå av cirkulär resursanvändning och fokuserar på återvinning av rotorblad och solpaneler. Vi arbetar också tillsammans med övriga i branschen för att uppnå en cirkulär ekonomi för alla material.

Läs mer