Logotype
Logotype

Positiva bidrag till klimat och natur

Klimatförändringarna och den storskaliga förlusten av biologisk mångfald är två globala kriser som är tätt sammanflätade. För att skapa en motståndskraftig värld måste vi förebygga klimatförändringar och samtidigt berika den biologiska mångfalden. Genom att accelerera omställningen till förnybar energi bidrar OX2 i hög grad till att begränsa klimatförändringarna. För att göra detta på ett hållbart sätt arbetar vi för att minimera våra utsläpp av växthusgaser, minimera vår negativa påverkan på naturen och uppnå en högre nivå av cirkulär resursanvändning.

Klimat

Vi arbetar aktivt för att maximera klimatnyttan med förnybar energi genom att möjliggöra att utsläpp av växthusgaser kan undvikas, och för att minska utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet i linje med 1,5°C och Parisavtalet.

Läs mer

Rödstahöjden

Biologisk mångfald

Vi anser att förnybar energi inte ska gå på bekostnad av naturen och därför arbetar vi aktivt med biologisk mångfald och siktar på att utveckla naturpositiva vind- och solkraftsparker till 2030.

Läs mer

Cirkularitet

Vi arbetar tillsammans med branschorganisationer, leverantörer och entreprenörer mot en mer cirkulär resursanvändning, där material i högre utsträckning återanvänds och återvinns.

Läs mer