Logotype

Cirkularitet

Vi samarbetar med övriga i branschen för att uppnå cirkularitet för alla material och strävar efter netto noll. Vi vill säkerställa en hållbar användning av resurser och arbetar aktivt för att minska och hantera vårt eget avfall och samtidigt driva på den cirkulära utvecklingen i branschen.

OX2 stöder branschorganisationer och initiativ

Företaget är medlem i flera branschorganisationer, till exempel hållbarhets­arbetsgruppen inom WindEurope. Ett initiativ från WindEurope som nyligen antogs av medlemmarna var att förbjuda att rotorblad till vindkraftverk skickas till deponi från och med 2025. OX2 är också medlem i Svenska Vindkraftföreningens nya hållbarhets­kommitté där cirkularitet diskuteras. OX2 stöder också RISE:s Rekovind-initiativ, som syftar till att öka cirkulariteten hos vindkraftverkens rotorblad genom återanvändning och återvinning.

Material som används i vindkraftverk

85 till 90 procent av vindkraftverkens totala massa kan återvinnas. De flesta komponenterna i ett vindkraftverk – fundamentet, tornet och motorgondolen – behandlas i enlighet med fastställda återvinningsmetoder. Den största utmaningen är rotorbladen, som huvudsakligen består av kompositmaterial. De behandlas för närvarande i enlighet med EU:s avfallshierarki, där återanvändning prioriteras. Kompositavfall från vindkraftverk kommer att utgöra endast 5 procent av det totala kompositavfallet år 2025. Andra sektorer som använder kompositmaterial är marin-, transport-, flyg-, bygg- och anläggningsbranschen.

Material som används i solpaneler

Om man tar hänsyn till alla komponenter i ett solcellssystem är det modultillverkningen som står för den största delen av koldioxidutsläppen, medan en mindre del kommer från tillverkningen av växelriktare. De flesta material som ingår i en solcellsmodul är vanliga material, till exempel glas, aluminium och plast. Uttjänta solcellsmoduler behandlas i befintliga återvinningsanläggningar för glas eller metaller.  

Mål

Tillsammans med övriga i branschen arbetar vi för att uppnå nollavfall.