Finansiell kalender

Här hittar du information om kommande och arkiverade kalenderhändelser, till exempel publicering av finansiella rapporter, bolagsstämmor och telefonkonferenser.

2023

Delårsrapport
okt-dec 2022

2023-02-22

Delårsrapport
jan-mar 2023

2023-04-28

Årsstämma 2023

2023-05-16