Logotype

Revisor

Deloitte AB valdes till företagets revisor vid bolagsstämman den 5 maj 2021 fram till slutet av bolagsstämman 2022. Jonas Ståhlberg, auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), är ansvarig revisor. Deloitte AB har varit företagets revisor sedan 2009. Adressen till Deloitte AB är Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm.