Finansiella mål och nyckeltal

Finansiella mål

Tillväxt

Företagets mål är att uppnå en årlig försäljning av projekt som motsvarar en kapacitet på:

  • Mer än 500 MW i genomsnitt per år under 2021–2022.
  • Mer än 1 500 MW i genomsnitt per år under 2023–2024.
  • Mer än 2 000 MW per år på medellång sikt.
Lönsamhet

OX2:s mål är att nå en årlig rörelsemarginal på 10 % på medellång sikt. Under vissa år kan rörelsemarginalen tillfälligt påverkas av ökade driftskostnader för att påskynda företagets tillväxt.

OX2:s mål är att generera ett årligt rörelseresultat på minst 2,5 miljarder SEK på medellång sikt.

Utdelningspolicy

Företaget ser betydande möjligheter att återinvestera kassaflödet i värdeskapande tillväxtmöjligheter och inga utdelningar förväntas föreslås på kort sikt.

Nyckeltal för koncernen

 Q3 2022Q3 20212021202020192018
Intäkter, MSEK2 3116004 9835 2014 9064 136
Rörelseresultat, MSEK3024414416371363
Rörelseresultat justerat för utvecklingskostnader, MSEK13482634549463402
      
Rörelsemarginal, %1,3%4,1%8,3%8,0%7,6%8,8%
Rörelsemarginal justerad för utvecklingskostnader och noteringskostnader, %5,8%13,7%12,7%10,6%9,4%9,7%
      
Periodens resultat, MSEK4415334298315297
Investeringar i projektutvecklingsportfölj, MSEK1113442428715942
      
Projektförvärv, MW7986143 4461 7811 2441 295
Projektutvecklingsportfölj, MW32 13217 58917 37112 6614 5702 165
Sålda projekt, MW017719329488172
Projekt under byggnation, MW1 08610061 329817974570
Överlämnade projekt, MW00207486109339
Förvaltningsavtal, MW3 6032 5062 9862 2812 080n.a.
      
Antal anställda35225627718213961