Logotype

Finansiella mål och nyckeltal

Finansiella mål

Tillväxt

Rörelseresultat

  • Årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) i rörelseresultatet överstigande 25 procent under perioden 2023-2027

Sålda MW

  • > 1 500 sålda MW per år i genomsnitt under perioden 2023–24
  • > 2 000 sålda MW per år från 2025
Lönsamhet
  • Rörelsemarginal >10 procent
Avkastning
  • Avkastning på sysselsatt kapital >25 procent

Nyckeltal för koncernen

 Q4 2022Q4 20212022202120202019
Intäkter, MSEK2 2442 4307 6444 9835 2014 906
Rörelseresultat, MSEK6243171 122414416371
Rörelseresultat justerat för utvecklingskostnader, MSEK7183951 451634549463
     
Rörelsemarginal, %27,8%13,0%14,7%8,3%8,0%7,6%
Rörelsemarginal justerad för utvecklingskostnader och noteringskostnader, %32,0%16,3%19,0%12,7%10,6%9,4%
     
Periodens resultat, MSEK6272361 085334298315
Investeringar i projekt­utvecklings­portfölj, MSEK-433-227-783-424-287-159
     
Projekt­förvärv, MW5005762 6563 4461 7811 244
Total portfölj, MW37 86421 68637 86421 68615 7597 624
Projekt­utvecklings­portfölj, MW28 26317 37128 26317 37112 6614 570
Sålda projekt­, MW4 6254834 893719329488
Sålda MW med potentiellt tillkommande betalningar4 41004 410000
Projekt­ under byggnation, MW1 3431 3291 3431 329817974
Överlämnade projekt­, MW0159482207486109
Förvaltningsavtal, MW3 8482 9863 8482 9862 2812 080
     
Antal anställda366277366277182139