Logotype

Finansiella mål och nyckeltal

Finansiella mål

Tillväxt

Rörelseresultat

  • Årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) i rörelseresultatet överstigande 25 procent under perioden 2023-2027

Sålda MW

  • > 1 500 sålda MW per år i genomsnitt under perioden 2023–24
  • > 2 000 sålda MW per år från 2025
Lönsamhet
  • Rörelsemarginal >10 procent
Avkastning
  • Avkastning på sysselsatt kapital >25 procent

Nyckeltal för koncernen

 Q2 2023Q2 20222022202120202019
Intäkter, MSEK2 2041 4697 6444 9835 2014 906
Rörelseresultat, MSEK2073621 122414416371
Rörelseresultat justerat för utvecklingskostnader, MSEK2914401 451634549463
     
Rörelsemarginal, %9,4%24,7%14,7%8,3%8,0%7,6%
Rörelsemarginal justerad för utvecklingskostnader och noteringskostnader, %13,2%29,9%19,0%12,7%10,6%9,4%
     
Periodens resultat, MSEK2453041 085334298315
Investeringar i projekt­utvecklings­portfölj, MSEK-284-41-783-424-287-159
     
Projekt­förvärv, MW3 08262 6563 4461 7811 244
Total portfölj, MW44 82828 46037 86421 68615 7597 624
Projekt­utvecklings­portfölj, MW32 44723 86428 26317 37112 6614 570
Sålda projekt­, MW2 967924 893719329488
Sålda MW med potentiellt tillkommande betalningar6 56604 410000
Projekt­ under byggnation, MW1 2001 0861 3431 329817974
Överlämnade projekt­, MW0329482207486109
Förvaltningsavtal, MW4 6153 5103 8482 9862 2812 080
     
Antal anställda444331366277182139