Logotype

Finansiella mål och nyckeltal

Finansiella mål

Tillväxt

Rörelseresultat

  • Årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) i rörelseresultatet överstigande 25 procent under perioden 2023-2027

Sålda MW

  • > 1 500 sålda MW per år i genomsnitt under perioden 2023–24
  • > 2 000 sålda MW per år från 2025
Lönsamhet
  • Rörelsemarginal >10 procent
Avkastning
  • Avkastning på sysselsatt kapital >25 procent

Nyckeltal för koncernen

Exportera till Excel