Logotype
Logotype

OX2 expanderar till Australien

OX2 går in i Australien genom förvärv av ESCO Pacific


Att expandera till nya geografier och inom nya teknologier är en del av OX2:s strategi. Vi utforskar kontinuerligt marknader och möjligheter att utöka vår geografiska närvaro, framför allt elmarknader med en betydande andel fossil energi och tydliga behov och möjligheter att öka andelen förnybar energi.

Fredagen den 31 mars 2023 tillkännagav vi förvärvet av ESCO Pacific, en ledande australisk utvecklare och förvaltare inom solkraft. Genom detta förvärv välkomnar vi ett erfaret lokalt team till OX2 och förvärvar en attraktiv projektutvecklings­portfölj på en växande förnybar marknad.

ESCO Pacific säljer projekträttigheter på RtB (ready-to-build). Företaget är väletablerat, efter att ha utvecklat och tagit mer än 800 MW till konstruktion och med en pipeline på 1,4 GW. ESCO Pacific är verksamt i Australiens östra delstater, närmare bestämt New South Wales, Queensland, Victoria och South Australia.

Australien är en stor, attraktiv förnybar marknad för OX2:

  • En betydande elmarknad på 265 TWh, vilket är jämförbart med Spanien
  • Starkt argument för förnybart på grund av hög fossilandel, cirka 70 procent
  • Stark utbyggnad förväntas med 90 GW ny sol och vind som behövs för att ersätta 180 TWh fossiler
  • Attraktiva sol- och landförhållanden inklusive bestrålning, markägande och stora projektstorlekar

Dessutom finns det starkt stöd från centrala och statliga myndigheter, stark investerings­aptit och ökad fart på PPA-marknaden.

Se våra pressmeddelanden för mer information:

31 mars 2023: OX2 förvärvar ESCO Pacific, en ledande utvecklare av förnybar energi i Australien

08 maj 2023: OX2 har slutfört förvärvet av ESCO Pacific

OX2 går in i Australien genom förvärv av ESCO Pacific.