Logotype

Samhällsengagemang

Det är viktigt för oss att involvera och respektera dem som bor och arbetar där vi genomför projekt­ för förnybar energi. Den lokala kännedomen om ett områdes kultur och natur är en viktig del när vi planerar vind- eller solparkens utformning.

Lokalkännedom

På OX2 kombinerar vi viktig kompetens på våra europeiska kontor med lokala utvecklingsteam och entreprenörer som samarbetar med varandra. Det säkerställer ett lokalt engagemang och anpassning av projekt­en till lokala förhållanden. Alla projekt­ har en lokal kommunikationsplan för att säkerställa en tydlig och öppen kommunikation under projekt­ets alla faser. 

Möten med lokala intressenter hålls under hela projekt­ets livstid, från tidiga offentliga utfrågningar till informationsmöten och öppet hus-evenemang under och efter byggnationen. Vi anser att det är oerhört viktigt att skapa en öppen dialog och visa respekt för de människor som bor och arbetar i det berörda området. 

Det finns rutiner för hur arbetstagare i alla projekt­ kan lämna in klagomål. Det behövs för att personer som arbetar i OX2:s projekt­ ska kunna ge anonym feedback om allt (projekt­-, plats- eller arbetsrelaterade frågor) som berör dem. Vi strävar efter att alltid återkoppla till dem som lämnar in ett klagomål.

Mål

  • Att säkerställa lokalt engagemang och lokal närvaro i alla våra projekt­.
  • Inga obehandlade klagomål.