Logotype
Logotype

Samhällsengagemang

Det är viktigt för oss att involvera och respektera dem som bor och arbetar där vi genomför projekt för förnybar energi. Den lokala kännedomen om ett områdes kultur och natur är en viktig del när vi planerar vind- eller solparkens utformning.

Lokalkännedom

På OX2 kombinerar vi viktig kompetens på våra europeiska kontor med lokala utvecklingsteam och entreprenörer som samarbetar med varandra. Det säkerställer ett lokalt engagemang och anpassning av projekten till lokala förhållanden. Alla projekt har en lokal kommunikationsplan för att säkerställa en tydlig och öppen kommunikation under projektets alla faser. 

Möten med lokala intressenter hålls under hela projektets livstid, från tidiga offentliga utfrågningar till informationsmöten och öppet hus-evenemang under och efter byggnationen. Vi anser att det är oerhört viktigt att skapa en öppen dialog och visa respekt för de människor som bor och arbetar i det berörda området. 

Det finns rutiner för hur arbetstagare i alla projekt kan lämna in klagomål. Det behövs för att personer som arbetar i OX2:s projekt ska kunna ge anonym feedback om allt (projekt-, plats- eller arbetsrelaterade frågor) som berör dem. Vi strävar efter att alltid återkoppla till dem som lämnar in ett klagomål.

Utveckling av lokalsamhället

OX2 har en tydlig ambition att skapa lokala arbetstillfällen där det är möjligt. Det är därför viktigt att upprätthålla en nära dialog med lokalsamhällena, inte bara för att förankra projektet utan också för att anlita lokala företag för logi, catering, snöröjning, skogsavverkning och liknande verksamheter. Det är också viktigt att upprätthålla en dialog med lokalbefolkningen för att identifiera lokala intressegrupper, till exempel lokala fiskeföreningar och jaktlag. Genom att samarbeta med dessa grupper kan OX2 hjälpa dem att fortsätta sin verksamhet så ostört som möjligt medan vind- eller solparken byggs upp.  

På OX2 kommer vi att fortsätta att upprätthålla vår öppna dialog i de orter där vi är verksamma, samarbeta med lokala företag och öka spridningen av kunskap om vind- och solenergins klimatfördelar. 

Exempel på hur vi främjar lokala arbetstillfällen

Mål

  • Att säkerställa lokalt engagemang och lokal närvaro i alla våra projekt.
  • Inga obehandlade klagomål.