Logotype
Logotype

Prospekt

OX2 har publicerat två prospekt:

  • Prospekt för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm (31 mars 2022).
    Läs prospektet.