Prospekt

OX2 har publicerat två prospekt:

  • Prospekt för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm (31 mars 2022). Klicka här för att läsa prospektet.
  • Prospekt för erbjudande att förvärva aktier i företaget (14 juni 2021). Klicka här för att komma till prospektet.