Logotype
Logotype

Största aktieägare

Datakälla är Monitor från Modular Finance. Sammanställda och bearbetade data från olika källor, bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Förändringen avser perioden sedan det senaste verifierade innehavet, vanligtvis en månad.

Verifieringsdatumet kan variera mellan aktieägare.