Logotype
Logotype

OX2 som investering

OX2 är en av Europas ledande utvecklare av förnybara energikällor. En attraktiv affärsmodell, en stark finansiell ställning och en stark underliggande efterfrågan på vår produkt skapar värde för aktieägarna.

Marknads­ledande inom förnybara energikällor i Europa

OX2 har nästan tjugo års erfarenhet av att utveckla förnybara energikällor och har utvecklat och sålt mer landbaserad vindkraft än någon annan aktör på den europeiska marknaden. Vi har en stark och diversifierad projektutvecklings­portfölj som har vuxit genom en kombination av förvärv och utveckling av nya projekt.

Den snabbt växande portföljen består av projekt inom land- och havsbaserad vindkraft, solkraft samt energilagring. Vi är verksamma i tio länder i Europa samt i Australien och fokuserar på att växa på befintliga marknader.

En ekonomiskt attraktiv affärsmodell

OX2 har en kapitaleffektiv och beprövad affärsmodell som täcker alla utvecklingsstadier i värdekedjan, fram till kommersiell drift och säkerställer ett jämnt tillflöde av nya vind- och solparker.

Projektanskaffning sker antingen genom egen utveckling eller genom förvärv av projekt. OX2 driver arbetet med utveckling och projektimplementering, inklusive att säkra tillstånd och finansiering. I de senare utvecklingsstadierna växlar vårt fokus till att avyttra parkerna till våra kunder, samt att organisera strukturerade elförsäljningsavtal och tillhandahålla teknisk och kommersiell förvaltning av vind- och solparker för våra kunder.

Vi är väl positionerade i värdekedjan eftersom det är ont om tillstånd för att bygga nya vind- och solparker. Sedan 2004 har vi sålt mer än 11 ​​GW och tagit 3,9 GW till byggnation.

Ökande efterfrågan på förnybar energi

OX2 har en stark ställning på den snabbt växande marknaden för förnybar energi. Marknaden spelar en viktig roll i klimatomställningen, med en ökande efterfrågan i samband med den pågående elektrifieringen i Europa. Förnybar energi är inte bara hållbart. Sedan några år tillbaka är de även det mest konkurrens­kraftiga, skalbara och snabbaste sättet att öka elproduktionen på. Kostnaderna för att producera land- och havsbaserad vindkraft och solkraft har sjunkit betydligt under de senaste åren. Betalningsviljan och långsiktigheten i investeringarna i förnybar energi innebär att omställningen verkligen har tagit fart.

Stark team- och företagskultur

OX2 är en kunskapsbaserad organisation med ett erfaret team av experter på energifrågor, tillståndsgivning, finansiering, byggnation samt teknisk och kommersiell förvaltning. Vi har länge och framgångsrikt arbetet med att utveckla förnybar energi. OX2 befinner sig på en tillväxtresa med ambitiösa finansiella mål och en stark företagskultur som präglas av både gedigen kompetens och entreprenörskap.