Logotype

Lokalt engagemang

På OX2 kombinerar vi viktig kompetens på våra europeiska kontor med lokala utvecklingsteam och entreprenörer som samarbetar med varandra. Det säkerställer ett lokalt engagemang och anpassning av projekten till lokala förhållanden samt ger arbetstillfällen och skapar värde på plats. OX2 tar ansvar från projektutveckling till drift, från start och i årtionden framöver.

Samhällsengagemang

Vi arbetar för att säkerställa lokalt engagemang och lokal närvaro i alla våra projekt. Den lokala kännedomen om ett områdes kultur och natur är en viktig del när vi planerar vind- eller solparkens utformning.

Läs mer