Logotype

Lokalt engagemang

På OX2 kombinerar vi viktig kompetens på våra europeiska kontor med lokala utvecklingsteam och entreprenörer som samarbetar med varandra. Det säkerställer ett lokalt engagemang och anpassning av projekt­en till lokala förhållanden samt ger arbetstillfällen och skapar värde på plats. OX2 tar ansvar från projekt­utveckling till drift, från start och i årtionden framöver.

Samhällsengagemang

Vi arbetar för att säkerställa lokalt engagemang och lokal närvaro i alla våra projekt­. Den lokala kännedomen om ett områdes kultur och natur är en viktig del när vi planerar vind- eller solparkens utformning.

Läs mer

Positiva bidrag till samhället 

Vi arbetar för att bidra positivt till utvecklingen i de områden där vi är verksamma. Beroende på marknaden och de lokala förhållandena kan det handla om arbetstillfällen, affärsutveckling eller ekonomiska bidrag i form av bygdepeng eller fastighetsskatt.

Läs mer