Logotype

Utdelningspolicy


Företaget ser betydande möjligheter att återinvestera kassaflödet i värdeskapande tillväxtmöjligheter och inga utdelningar förväntas föreslås på kort sikt.