Logotype

Grunden för god styrning 

Vi förväntar oss att alla som arbetar på OX2, liksom våra leverantörer och affärspartners, uppfyller höga sociala, etiska, miljömässiga krav och respekterar mänskliga rättigheter. Vi har en nolltoleranspolicy mot korruption och arbetar systematiskt för att identifiera och minimera risker för korruption och mutor, undermåliga arbetsförhållanden, kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöskador eller andra överträdelser. 

Affärsetik

Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en hög standard för affärsetik och vi är fast beslutna att agera professionellt och med integritet i all vår verksamhet och i alla våra affärsrelationer.

Läs mer

Installation av vindkraftverk, Lehtirova vindpark, 147 MW, Sverige (foto: Joakim Lagerkrantz)

Ansvarsfull leverantörskedja

OX2 strävar efter miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i hela värdekedjan. Vi utvärderar och arbetar aktivt med alla våra leverantörer i frågor som rör mänskliga rättigheter, miljö och god affärsetik.

Läs mer