OX2 och Aquila Capital tecknar avtal om 43 MW vindkraft i Finland

Press release ⎜2020-01-09

Ajos vindpark (42 MW) i Kemi, Finland byggdes klar 2017

Aquila Capital, en ledande europeisk förvaltare av alternativa investeringar, har tecknat avtal med vindkraftsutvecklaren OX2 avseende byggnation och överlåtelse av tillgångar av Korkeakanga vindpark med nio vindkraftverk i Karstula, Finland. Projektet byggs utan statliga subventioner.

OX2 kommer att bygga vindparken i en totalentreprenad. Parken planeras att driftsättas i slutet av 2021. Därefter har OX2 även fått förtroendet att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken.

“Den finska vindkraftsmarknaden fortsätter att vara en högst attraktiv investering för våra internationella investerare” Susanne Wermter, Head Investment Management Energy & Infrastructure EMEA at Aquila Capital

”Den finska vindkraftsmarknaden fortsätter att vara en högst attraktiv investering för våra internationella institutionella investerare som vill sprida sina investeringar över olika marknader och energislag”, säger Susanne Wermter, Head Investment Management Energy & Infrastructure EMEA at Aquila Capital.

Vindparken kommer omfattas av nio vindkraftverk från Nordex och beräknas att producera i genomsnitt ca 140 GWh per år.

”Vi gläds åt att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Aquila och starta upp vårt femte vindkraftsprojekt tillsammans”, säger Paul Stormoen, vd på OX2.

För närvarande bygger OX2 över 1 GW vindkraft i Norden, varav ca 211 MW i Finland.

”Det är en mycket stark efterfrågan på vindkraft just nu i Finland och även i Sverige, där vi bygger utan statligt stöd, endast på marknadsvillkor och billigare än någon annanstans i Europa”, avslutar Paul Stormoen.

“Det är en mycket stark efterfrågan på vindkraft just nu i Finland ” Paul Stormoen, vd OX2
Fakta om projektet:
  • Totalt nio vindkraftverk motsvarande drygt 43 MW
  • Vald turbin från Nordex av modellen N149 4.8 MW med en totalhöjd upp till 230 meter
  • Beräknad årsproduktion om ca 140 GWh per år motsvarande elförbrukningen för ca 28 000 hushåll* (*5 000 kWh/hushåll)
  • Planerad driftsättning i december 2021
  • De största underleverantörerna är: Nordex (turbinleverantör), KSBR (anläggningsarbeten), Fingrid (nätanslutning)
  • Legal rådgivare: DLA Piper