OX2 bygger Nordens största subventionsfria vindkraftsprojekt

I oktober 2018 tecknade OX2 avtal med IKEA Finland om fyra vindparker (107,4 MW) och totalt 25 vindkraftverk i Finland. Projektet har fått namnet Castle och blir det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden. IKEA Retail Finland, som är en del av Ingka Group, finansierar bygget med en överenskommelse om att förvärva parkerna när de driftsätts i början av 2020.


Projektet består av Långmossa vindpark och Ribäcken vindpark i Malax, Österbotten samt Ponsivuori vindpark i Kurikka i Södra Österbotten och Verhonkulma vindpark i S:t Mårtens i Egentliga Finland.


Gjutning av vindkraftsfundament

OX2 bygger Nordens största subventionsfria vindkraftsprojekt

Gjutning av vindkraftsfundament

I oktober 2018 tecknade OX2 avtal med IKEA Finland om fyra vindparker (107,4 MW) och totalt 25 vindkraftverk i Finland. Projektet har fått namnet Castle och blir det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden. IKEA Retail Finland, som är en del av Ingka Group, finansierar bygget med en överenskommelse om att förvärva parkerna när de driftsätts i början av 2020.


Projektet består av Långmossa vindpark och Ribäcken vindpark i Malax, Österbotten samt Ponsivuori vindpark i Kurikka i Södra Österbotten och Verhonkulma vindpark i S:t Mårtens i Egentliga Finland.


OX2 är nuvarande ägare av parkerna och har totalentreprenad under byggnationen. OX2 kommer även att ansvara för den teknsika och kommersiella förvaltningen när vindparkerna driftsätts i början av 2020. Den totala produktionen uppskattas till ca 380 GWh per år. Vindkraftverken är av märket Nordex N149 4.0-4.5 MW som har en totalhöjd mellan 200 och 230 meter.

OX2 har tidigare sålt fyra vindparker till IKEA, tre i Sverige och en i Finland. Den första färdigställdes 2011 och den senaste var Ajos vindpark i norra Finland som blev klar 2017. OX2 förvaltar samtliga vindparker och har även fått förtroendet att överta förvaltningen av IKEA:s vindpark i Litauen.

OX2 är nuvarande ägare av parkerna och har totalentreprenad under byggnationen. OX2 kommer även att ansvara för den teknsika och kommersiella förvaltningen när vindparkerna driftsätts i början av 2020. Den totala produktionen uppskattas till ca 380 GWh per år. Vindkraftverken är av märket Nordex N149 4.0-4.5 MW som har en totalhöjd mellan 200 och 230 meter.

OX2 har tidigare sålt fyra vindparker till IKEA, tre i Sverige och en i Finland. Den första färdigställdes 2011 och den senaste var Ajos vindpark i norra Finland som blev klar 2017. OX2 förvaltar samtliga vindparker och har även fått förtroendet att överta förvaltningen av IKEA:s vindpark i Litauen.