Logotype
Logotype

Insider transaktioner och innehav

OX2 ska, som ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm, följa specifika regler och föreskrifter som gäller såsom marknads­missbruksförordningen och Nasdaqs regelbok för emittenter. 

Förutom att säkerställa regelefterlevnad har OX2 ambitiösa mål för att upprätthålla etiskt beteende. Styrelsen har fastställt och antagit informations- och insiderpolicyn som en del av ett åtagande att upprätthålla en hög etiknivå och säkerställa att OX2 upprätthåller ett positivt rykte i allmänhetens och kapitalmarknadernas ögon. Vidare är ett avgörande steg för att uppfylla det avsedda syftet med denna policy att säkerställa att insiderinformation hanteras på ett sätt som inte undergräver policyns mål.

Här kan du läsa Informations- och Insiderpolicyn i sin helhet (på engelska)

Transaktioner som utförs av personer i ledande ställning registreras i enlighet med EU-förordningen om marknads­missbruk i Finansinspektionens insynsregister. 

Besök Finansinspektionens insynsregister här

Se styrelsens aktieinnehav här

Se ledningsgruppens aktieinnehav här