Logotype
Logotype

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten ger en överblick över hur Svensk kod för bolagsstyrning tillämpades under räkenskapsåret och om det fanns några avvikelser från Koden.

Nedan hittar du våra bolagsstyrningsrapporter (utdrag från Års- och Hållbarhets­redovisningen) från 2021 och framåt. Du hittar också revisorernas rapporter, inklusive deras yttrande om våra bolagsstyrningsrapporter.

Bolagsstyrningsrapport 2023

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport 2021